A svět se točí dál

Démokritos z Abdér

Démokritos z Abdér
Starověký řecký filosof Démokritos z Abdér.

Démokritos z Abdér byl řecký předsokratovský filosof, jeden ze zakladatelů atomismu.

Démokritos se narodil v řecké kolonii Abdéry v Thrákii a je o něm známo, že hodně cestoval.

Práci Démokrita z Abdér ovlivnilo učení egyptských matematiků, perských mágů a babylonských astronomů, se kterým se seznámil. Měl smysl pro humor a často si dělal legraci z kritiky ostatních filosofů. Ostatní pro něj neměli příliš pochopení. Dochovala se řada anekdot a výroků o něm, mimo jiné označení "smějící se filosof".

Z díla Démokrita z Abdér se dochovaly jen zlomky. Proto je také obtížné rozlišit, které z myšlenek v jeho díle pocházejí přímo od Démokrita, a které přejal od svého učitele, atomisty Leukippa.

Mechanistický atomismus Démokrita z Abdér je předchůdcem pozdějšího materialismu, i když jeho představy o povaze světa se podstatně liší od pohledu současné vědy.


Další články:

Hojní obyvatelé planety Země přesáhli počet sedmi miliard.

Potulný papoušek nádherný oživuje australské lokality s výskytem eukalyptů.

Mohutný platan východní je v Evropě třetihorní relikt.

Bylina barborka obecná dorůstá do 30 až 90 centimetrů výšky.

Malá šelma liška polární žije v Arktidě.

Australský papoušek zpěvavý se dokázal přizpůsobit životu v blízkosti člověka.

Velmi žravé slunéčko východní konkuruje evropským slunéčkům.

V létě čekanka obecná tvoří nápadnou ozdobu sušších luk.

Narozdíl od jiných druhů papoušek žako (šedý) není pestře zbarven.

Fascinující polární záře v Norsku na dalekém severu Evropy.

Peckovice střemcha obecná je vysoký keř.

Společenský papoušek mniší žije v Jižní Americe.

A svět se točí dál

Démokritos z Abdér je tvůrce mechanistického atomismu, předchůdce pozdějšího materialismu, i když Démokritovy představy o povaze světa se podstatně liší od současné vědy.

A svět se točí dál.