A svět se točí dál

Hvězdice růžová

Hvězdice růžová
Hvězdice růžová (Asterias rubens). Obrázek: Wikipedia, autor: Sdegroisse.

Hvězdice růžová je jedna z největších a nejznámějších evropských hvězdic, se kterou se můžeme setkat téměř všude v přílivové zóně nebo pod její spodní hranicí v hloubkách do 400 metrů na pískovém, štěrkovém či skalnatém podkladu, někdy ve velkém množství. Proniká také do ústí řek a oblastí s nízkou koncetrací soli. Rozšířena je na východním pobřeží Atlantiku a v Baltském moři.

Hvězdice růžová může dorůst i značné velikosti (50 centimetrů), ale v nepříznivých podmínkách či při nedostatku potravy její velikost obvykle nepřesahuje 20 centimetrů. Menší jedinci hvězdice růžové jsou pevnější, větší a pružnější.

Na ramenou hvězdice růžové vyrůstají na středových liniích řady tupých bílých ostnů a kolem nich je množství nepravidelně rozložených bílých hrbolků. Hvěznice řůžové jsou běžně zbarveny oranžově hnědě, někdy s modrým nebo fialovým nádechem.

Hvězdice růžová je velmi aktivní dravý živočich lovící především mlže, jejichž lastury rozevírá pomocí ústrojí na četných trubičkových panožkách, poté do rozevřené dutiny vychlípí žaludek a začne kořist mimotělně trávit. Vedle mlžů patří mezi její potravu také korýši, červi a ostatní ostnokožci a živí se také mršinami.


Další články:

V létě čekanka obecná tvoří nápadnou ozdobu sušších luk.

Terénní automobil Praga V3S je dodnes možno spatřit na českých silnicích.

Pozůstatek třetihorního stratovulkánu, kterým je Vinařická hora, se tyčí kilometr severně od Vinařic na Kladensku.

Noční tvor jezevec lesní žije na pevninské části Evropy i na Britských ostrovech.

Po téměř celé Evropě hnízdící káně lesní je zavalitý dravec také našich lesů.

Středočeská hora Velký Blaník se ve středověku stala cílem poutí.

České automobily Laurin & Klement mají letitou tradici.

Středně velký hlodavec myšice lesní bývá čilá, bystrá, čistotná, nepáchne jako třeba myš domácí.

Hora Olymp v Řecku se v mytologii stala sídlem panteonu řeckých bohů.

Včelí medovicový lesní med vzniká z kapek medovice.

Stále vzácnější jestřáb lesní má barvení svrchní části těla v barvě tmavohnědé s bílými skvrnami.

Nad městem Litoměřice se tyčí Mostná hora, přezdívaná také někdy lidově Mostka.

A svět se točí dál

Hvězdice růžová je ostnokožec z třídy hvězdice (Asteriidae) žijící na východě Atlantského oceánu.

A svět se točí dál.