A svět se točí dál

Jablovci

Jablovci
Jablovci. Autor obrázku: německý biolog Ernst Haeckel (1834-1919), Kunstformen der Natur (1904), plate 90: Cystoidea.

Prvovorní moře a oceány byly domovom celé řady skupin živočichů, se kterými se v dnešních mořích již nesetkáme. Patřili k nim také některé skupiny ostnokožců (Echinodermata), z nichž se dnes podrobněji podíváme na jablovce (Cystoidea).

Podle jejich vzhledu bychom jablovce na první pohled ani za živočichy nepovažovali. Jejich kulovité nebo hruškovitě protáhlé tělo zvané téka bylo spodním koncem nebo článkovitým stonkem přisedlé k podkladu. Ústní otvor, který se otvíral uprostřed horní části téky, obklopovala protáhlá článkovaná ramena.

Největší rozkvět prožili jablovci během ordoviku. V siluru jich již začalo ubývat a koncem devonu vymřeli. Během doby své existence však museli být velmi životaschopnou a úspěšnou skupinou, což dokládá jejich celosvětové rozšíření. Fosilní pozůstatky jablovců známe i z území České republiky, z Barrandienu.


Další články:

Plejtvák obrovský je schopný plout rychlostí až 37 km/h.

Obří exoplaneta u hvězdy Kappa Andromedae dosahuje velikosti třináctkrát zvětšeného Jupiteru.

Byzantský kostel Panagia i Kera je klenot byzantské architektury.

Sleziník severní je hustě trsnatá kapradina.

Medojed kapský je imunní vůči hadímu jedu, hady i loví.

Kostel svatého Martina ve zdi kde se přijímalo pod obojí.

Planeta Venuše má hmotnost 81,5 % Země.

Kostel svatého Jakuba Většího Praha zpatřil františkánům.

Plejtváci se stěhují do antarktických vod.

Pamukkale si získalo oblibu turistů.

Na co má nárok dárce krve? Na volno a odpočet z daně.

Největší mořská želva na světě je kožatka velká, která klade vajíčka do hlubokých jam v písku.

A svět se točí dál

Jablovci prožili největší rozkvět v průběhu ordoviku v prvohorách.

A svět se točí dál.