A svět se točí dál

Jalovec obecný

Jalovec obecný
Jalovec obecný. Obrázek: Wikipedia, autor: Piero Amorati, ICCroce - Casalecchio di Reno, Italy.

Jalovec obecný je keř nebo stromek dorůstající výšky až 15 metrů, s jedním nebo s několika kmínky a s široce kuželovitou až válcovitou, někdy rozložitou korunou. Hladká kůra se mění v hnědou nebo stříbřitě šedou, vláknitě odlupčitou borku. Výhony jsou trojhranné, červenavě hnědé. Jehlice jsou v přeslenu po třech, zřídka po čtyřech, jsou tuhé, špičaté, na svrchní straně slabě žlábkovité a bělavým proužkem, na spodu tmavozelené a kýlnaté.

Samčí květenství jsou žlutavá, samičí se podobají pupenům. Bobulovité šišky jsou kulovitě oválné, při dozrání černomodré, ojíněné a obsahují 1 až 3 trojhranná drobná semena. Zrají dva roky. Semenáčky mají dva děložní lístky.

Jalovec obecný je rozšířen po celé Evropě od nížin do hor a zasahuje hluboko do území Sibiře. Jedná se o světlomilnou, k mrazu odolnou dřevinu, nenáročnou na úrodnost a vlhkost půdy. Zvláště hojný bývá v devastovaných a vypásaných lesích, protože netrpí okusem. V lesích je průkopní dřevinou, v parcích se dobře uplatňují různé růstové formy.

Bobulovité šišky jalovce nazývané jalovčinky se používají k výrobě oleje využívaného v lékařství.

Dřevo jalovce obecného má červenohnědé nebo nafialovělé jádro, je měkké, houževnaté, velmi trvanlivé a příjemně voní.

Na území České republiky je v současné době již v některých krajích velice vzácný a je proto řazen mezi ohrožené druhy flóry ČR.


Další články:

Rejsek obecný je aktivní během celého roku.

Zámek Orlík se tyčí nad řekou Vltavou.

Ploník obecný vypadá shora jako lesík miniaturních jehličnatých stromků.

Zámek Zbraslav se honosí anglickým parkem.

Ožije Grand Canyon v úseku pod přehradou?

Ovoce kaki má jasně oranžovou barvu.

Poušť Lút je nejteplejší místo světa s teplotou povrchu 70,7 °C.

Rohovník obecný roste ve východním Středomoří.

Zámek Průhonice poskytuje sídlo Botanickému ústavu Akademie věd ČR.

Vřes obecný je 30 až 60 centimetrů vysoký.

Automobil Fiat 508 Balilla přinesl řadu technických inovací.

Rozhledna Orlík je umístěna uvnitř zříceniny hradu.

U australských břehů žijící sépie vějířovitá se řadí do třídy měkkýšů, podtřídy hlavonožců.

A svět se točí dál

Jalovec obecný je keřovitá až stromovitá stálezelená dřevina z čeledi cypřišovité rostoucí jako podrost jehličnatých (především borových) lesů, na stráních a pastvinách.

A svět se točí dál.