A svět se točí dál

Kontryhel obecný

Kontryhel obecný
Kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris Bus, non L.). Obrázek: Wikipedia, autor: švédský botanik Carl Axel Magnus Lindman (1856-1928).

Kontryhel obecný je souborný název pro několik desítek velmi podobných a systematicky často problematických druhů.

Jedná se o 5 až 50 centimetrů vysokou vytrvalou bylinu s krátkým oddenkem a přízemní listovou růžicí, lysá až huňatá, s různým oděním na různých částech rostlin.

Lodyhy jsou listnaté, vystoupavé až přímé. Přízemní listy jsou řapíkaté, s okrouhle ledvinitou, dlanitolaločnatou až dlanitodílnou čepelí, s 5 až 11 pilovitými až zubatými laloky. Čepele jsou ploché nebo podélně zřasené. Květenství je vrcholičnaté, složené ze svazečků drobných, žlutozelených, bezkorunných, kromě pestíku čtyřčetných květů. Na obvodu džbánečkovité duté češule jsou 4 lístky kalíšku, s nimiž se střídají 4 větší lístky kalicha. Tyčinky jsou 4 a vetknuté vně žláznatého prstence při ústí češule. Na jejím dně je svrchní semeník z 1 plodolistu. Plodem je nažka uzavřená v zasuté češuli. Kvete vytrvale od května do září.

Kontryhel obecný roste v České republice roztroušeně až dosti hojně na vlhčích loukách, pastvinách, prameništích, suti, štěrkoviskách, sněžných vyležiskách z pahorkatiny do hor.

U nás roste kolem 55 druhů z asi 350 druhů patřících do okruhu kontryhele obecného. Souborný druh roste převážně v mírném pásu v Evropě a západní Asii (na východě až k jezeru Bajkal), v severní Africe ve Vysokém Atlasu. V Americe pouze v jihovýchodní Kanadě. Zavlečen byl do USA, Austrálie a snad i jinam.


Další články:

Jmelí bílé polocizopasí v korunách stromů.

Barokní klášter sester premonstrátek Doksany stojí v Ústeckém kraji.

Vodní pták pelikán bílý dorůstá velikosti 140 až 170 centimetrů.

Kdy vyjela první parní železnice ve světě i u nás.

Starověké skalní město Petra v Jordánsku bylo vytesané v pískovci.

30 až 40 centimetrů vysoký fazol obecný keříčkový vznikl z původní popínavé formy.

Rohovník obecný roste ve východním Středomoří.

Vlaštovka skalní není příliš vázána na lidská sídliště.

Orel skalní žije v bavorských Alpách.

Vřes obecný je 30 až 60 centimetrů vysoký.

Rejsek obecný je aktivní během celého roku.

Klášter svaté Anežky České byl za panování Josefa II. přeměněn v byty pro chudinu.

Letní vyhlídková plavba po Labi parní lodí v Hradci Králové vede po městem protékající řece.

A svět se točí dál

Kontryhel obecný je léčivá rostlina z čeledi růžovitých. Listy kontryhele obecného obsahují 6 až 8 % hydrolyzovatelných tříslovin, hořčiny, silice, stopy kyseliny salicylové, vitamín C a další látky.

A svět se točí dál.