A svět se točí dál

Konvekční proudy v zemském plášti pohybují litosférickými deskami

Podle teorie tektoniky litosférických desek je litosféra složena z několika velkých desek, které plují na astenosféře, roztavené části zemského pláště. Jejich pohyb je zapříčiněn vlivem konvekčních proudů v zemském plášti pod litosférou.

Ke konvekčním pohybům dochází na tekutém podkladu tehdy, když se spodní část podkladu zahřívá a jeho vrchní část se ochlazuje. Žhavá hmota s menší hustotou stoupá a chladná hmota s větší hustotou klesá směrem dolů. Tam, kde žhavá hmota proudí směrem vzhůru a vytéká postranně v přilehlém směru, posunují se litosférické desky vedle sebe v opačném směru nebo se oddělují. Na jiných okrajích desek klesá chladná hmota směrem dolů a zároveň způsobuje i klesání desek.


Další články:

Velká sfinga v Gíze patří mezi nejstarší památky světa.

Jak přišla Velká sfinga o svůj nos? Traduje se několik teorií.

Durian cibetkový je strom, který plodí exotické ovoce a pochází ze Sundských ostrovů.

Supratekutost kapalin.

Velká čínská zeď je nejdelší starověkou stavbou.

Anglický plnokrevník vznikl na závodní dráze.

Vláda královny Viktorie byla mimořádně dlouhá.

Letokruhy stromů jsou na řezu patrny.

Jak vzniká med pro život včel velmi důležitý.

Jak stará je rotunda na hoře Říp svatého Jiří.

Obora Hvězda Praha ve které stojí stejnojmenný letohrádek.

Via Ferrata Děčín začíná přímo na labském nábřeží.

A svět se točí dál

Konvekční proudy v zemském plášti pohybují litosférickými deskami nacházejícími se nad nimi.

A svět se točí dál.