A svět se točí dál

Letokruhy stromů

Letokruhy stromů
Letokruhy stromů. Obrázek: Wikipedia, autor: Paebi.

Letokruhy jsou růstové vrstvy vytvořené vždy během jednoho růstového období.

Při pohledu na rozřezaný kmen stromu uvidíte na dřevě řadu letokruhů. Každý letokruh je pruh sekundárního růstu, který proběhl během jediného růstového období. Letokruhy se obvykle tvoří vždy v jednom roce a jejich šířka ukazuje, kolik růstu se uskutečnilo v daném období. Vědec nazývaný dendrochronolog může po analýze letokruhů určit věk stromu a podmínky, za nichž každý jednotlivý rok rostl.

Ze stromů rostoucích v mírném pásu mají letokruhy všechny stromové dřeviny. V tropických oblastech, kde vlivem stálého podnebí roste dřevina po celý rok, nejsou letokruhy v řezech patrny.


Další články:

Velká sfinga v Gíze patří mezi nejstarší památky světa.

Durian cibetkový je strom, který plodí exotické ovoce a pochází ze Sundských ostrovů.

Velká čínská zeď je nejdelší starověkou stavbou.

Vláda královny Viktorie byla mimořádně dlouhá.

Mara patagonská žije denním způsobem života.

Anglický plnokrevník vznikl na závodní dráze.

Jak vzniká med pro život včel velmi důležitý.

Jak stará je rotunda na hoře Říp svatého Jiří.

Obora Hvězda Praha ve které stojí stejnojmenný letohrádek.

Supratekutost kapalin.

Via Ferrata Děčín začíná přímo na labském nábřeží.

Jak přišla Velká sfinga o svůj nos? Traduje se několik teorií.

A svět se točí dál

Letokruhy stromů jsou přírůsteky dřeva vytvořené vždy během jednoho vegetačního období. Podle počtu letokruhů se dá určit přibližné stáří stromu

A svět se točí dál.