A svět se točí dál

Leváci

Po léta mnohé levoruké děti slýchaly, že píší "špatnou rukou". Po léta si leváci nutně připadali, že jsou z tohoto světa jakýmsi zvláštním způsobem vyloučeni. V poslední době se však na ně svět začíná dívat naprosto odlišně.

Levák
S leváky se setkáváme i ve sportu, zde vidíme leváckého nadhazovače v baseballu.

Stačilo několik vědeckých studií a nových poznatků, a na leváky začalo jejich okolí pohlížet málem s obdivem. Leváci jsou podle jejich výsledků lidé kreativní, ironičtí, nespoutaní a sebevědomí. V jejich řadách najdeme mnoho slavných osobností, které světová veřejnost obdivuje. Leváci jsou úspěšní na tenisových kurtech - Guillermo Vilas, John McEnroe, Jimmy Connors, Martina Navrátilová i Monica Selešová jsou leváci. K levákům parří nejslavnější fotbalisté jako Maradona nebo Michel Platini. V oblasti umění patřívají leváci k největším idolům. Jen namátkou uveďme: Picasso, Greta Garbo, Paul McCartney, Jimi Hendrix, David Bowie,, ale i Diane Keatonová či Charlie Chaplin. Z minulosti jmenujme nejslavnějšího leváka Leonarda da Vinci. Levákem prý byl i Michelangelo nebo Raffaell, ba dokonce i Julius Caesar. A k nejznámějším levákům současnosti se řadí zejména Bill Clinton, jeho předchůdci Ronald Reagan i George Bush a anglický pring William.

Podle statistik deset procent z lidí píše levou rukou, vykračuje levou nohou, zaostřuje levým okem a telefonní sluchátko přikládá k levému uchu. Statistiky ovšem komplikuje zvláštní jev, který kolem sebe denně pozorujeme. Pravák naslouchá u levého ucha a míč vykopne levou nohou. Naopak levák se při skoku odráží pravou. Částečně je takové chování limitováno naší osobní historií, pokud má pravák pravé oko slabší, naučí se více používat oko levé. A k tomu ještě existují lidé, kteří nečiní mezi oběma stranami těla nijak významný rozdíl.

Pravé či levé fyzické zaměření je dáno v našem mozku už při narození. Učili jsme se, že pravá polovina mozku ovládá především levou část těla a naopak. Tomuto jevu se říká lateralizace mozku (značí to, že jedna část mozku je dominantnější než druhá). Za zmínku stojí, že toto rozdělení se týká pouze lidského druhu, ve zvířecí říši známo není.

Podle nejnovějších výzkumů neuropsychologa univerzity v Terstu Carla Semenzy se zdá, že levorukost je částečně vrozená, částečně však také ovlivnitelná výchovou. Levorucí rodiče mají asi šestadvacetiprocentní pravděpodobnost, že jejich dítě bude levák. Pokud je levák jen jeden z rodičů, klesá tato pravděpodobnost ke dvaceti procentům. Dvěma pravákům se levák narodí s desetiprocentní pravděpodobností. Lékař Amerického národního centra pro výzkum rakoviny Amar J. S. Klar k Semenzovým poznatkům dodává, že levorukost je nejspíše ovlivněna geneticky. Více než padesát procent levorukých osob, které se podrobily jeho zkoumání, nemělo ve své genetické výbavě jeden určitý gen, který měli všichni zkoumají praváci.

Na původ levorukosti se však objevují i jiné názory. Podle některých vědců se pravá mozková hemisféra stává dominantní v důsledku drobného poškození či zásahu při porodu. Není tedy dána geneticky, ale vzniká v podstatě náhodou. Další teorie hovoří o tom, že levákem se budoucí člověk stává při prenatálním vývoji, pokud se do jeho organismu dostává zvýšené množství testosteronu. "V určitém stadiu vývoje může tento hormon organizaci mozku a lateralizaci ovlivnit," připouští doktor Semenza. Vliv hladiny testosteronu byl ostatně již prokázán v původu nejrůznějších nemocí, jako je například astma, diabetes či lupénka.

Evropská civilizace na leváky v dřívějších dobách pohlížela jako na "ďáblovy vyslance". V jiných kulturách však platí zcela odlišná měřítka. Africký kmen Mogwe považuje leváky za lidi obzvláště nadané a bohy milované. Rovněž pro jihoamerickou kulturu Inků byla levorukost znamením štěstí. Lze se pak divit, že v čele tolika států tak často stojí leváci?


Další články:

Národní park Doňana je domov mnoha druhů evropských ptáků.

Jak vzniká med ve včelím úlu.

Punta Arenas leží na břehu Magalhesova průlivu.

Mangold je zelenina, která může chutnat, zdobit i prospívat tělu.

Velká sfinga stojí v Gíze poblíž velkých pyramid.

Národní park Torres del Paine zanechá dojem.

Osel odchází do ústraní, dnes nahrazují rolníci i dopravci hýkající pracanty mechanizací.

Kam dohlédne ve vesmíru lidské oko? Do mlhoviny v Andromedě.

Strahovská knihovna obsahuje více než 200 000 svazků.

Ostrov Mauricius leží uprostřed Indického oceánu.

A svět se točí dál

Podle výsledků vědeckých studií jsou leváci lidé kreativní, ironičtí, nespoutaní a sebevědomí. Najdeme mezi nimi mnohé sportovní, společenské i politické celebrity.

A svět se točí dál.