A svět se točí dál

Mrakodrapy

Mrakodrapy v čínské Šanghaji
Mrakodrapy vytvářejí panorama čtvrti Pchu-tung v čínské Šanghaji. Obrázek: Wikipedia, autor: PierreSelim.

Mrakodrapy jsou vysoké budovy tvořené mnoha obyvatelnými patry. Podle v současnosti nejpoužívanější definice je za mrakodrap považována budova přesahující výšku 250 metrů. Podle jiných definic tvoří hranici pro pojmenování mrakodrapem výška 150 nebo 100 metrů. Za mrakodrap tedy podle této definice není nepovažována vyhlídková věž či vysílač.

Anglická podoba výrazu (skyscraper) vznikla ve Spojených státech amerických, kde byly také první mrakodrapy postaveny. Česká podoba mrakodrap pak vznikla doslovným překladem z angličtiny.

Historie mrakodrapů se začala psát ve Spojených státech amerických v 80. letech 19. století, kde v roce 1871 zpustošil rozsáhlé čtvrti města Chicaga ničivý požár a vyvstala potřeba rychlé obnovy města. V této fázi nalezl uplatnění štíhlý model budovy. Někteří architekti tehdy poprvé realizovali stavby s více než 10 patry, jejichž stabilitu zajišťovaly silné nosné zdi, jako v případě Monadnock Building a dalších mrakodrapů, které se staly předchůdci těch dnešních.

Dnes však většina mrakodrapů využívá jinou koncepci, jejich základem je pevná ocelová nosná konstrukce. Tato architektonická technika umožňuje stavě budovy, jejichž výška přesahuje 600 metrů.

Dalším důležitým vynálezem, který umožnil stavbu mrakodrapů dosahujících stametrových výšek se stal výtah. Stoupat pěšky destítky pater by bylo přílišnou ztrátou času a pro jedince fyzicky méně nadané i velice namáhavé a proto právě výtahy hrají v projektech mrakodrapů důležitou roli.

A která místa je nejvíce proslulé svými mrakodrapy? Po dlouhou doby byl a stále je symbolem města mrakodrapů newyorský Manhattan, rozlehlý městský obvod, kde v jeho honosných mrakodrapech, jako například Chrysler Building, Flatiron Bulding, Seagram Building, Empire State Building či Sony Tower, sídlí mnoho předních světových firem.


Další články:

Labuť velká hnízdí pravidelně na území Česka.

Jestřába lesního nalézáme v Eurasii, Severní Americe a severozápadní Africe.

Parejnok elektrický bývá aktivní zejména v noci.

S velkou sfingou v Gíze se pojí pověst nejslavnější historické památky světa.

Jezevec lesní má dobře vyvinutou schopnost hrabání.

Netopýr velký má rozpětí kolem 37 centimetrů.

Paúhoř elektrický je jedna z největších jihoamerických sladkovodních ryb.

Mravenec lesní je rozšířen na části Eurasie.

Dnes již vyhubená alka velká kdysi žila v severní části Atlantského oceánu.

Indické monzuny přicházejí podle pravidelného kalendáře.

Africká želva ostruhatá žije v suchých stepích a polopouštích.

Největší mořská želva na světě je kožatka velká vážící běžně 450 kilogramů.

A svět se točí dál

Jako mrakodrapy jsou označovány výškové budovy, které jsou souvisle obyvatelné, případně ekonomicky využívané pro kanceláře apod.

A svět se točí dál.