A svět se točí dál

Objev inzulinu

Již od starověku pozorovali lékaři, jak nemoc zvaná cukrovka zabíjí tisíce lidí. Jejich organismus nebyl schopen vytvořit hormon regulující metabolismus cukru. K historickému objevu došlo v roce 1922, když Frederick Grant Banting izoloval inzulin ze slinivky břišní a začal jej ordinovat diabetikům.

Frederick Grant Banting a Charles Best
Frederick Grant Banting a Charles Best jsou objevitelé inzulinu.

Lékař Frederick Grant Banting vykonával ve dvacátých letech všeobecnou praxi v kanadské provincii Ontario. V té době se sice řada vědců z celého světa snažila najít lék proti cukrovce, ale mladý Banting k nim rozhodně nepatřil. Po otevření ordinace musel čekat celý měsíc na svého prvního pacienta. Jeho lékařské praxi se nedařilo. Dlouhé dny trávil marným čekáním na pacienty a po večerech horečně přemýšlel, jak se z města co nejdříve dostat. Jedinou zajímavou nabídkou byly týdenní přednášky o interním lékařství na místní univerzitě.

Když se dostal k článku o cukrovce a Langerhansových ostrůvcích ve slinivce břišní, připravoval právě svou dizertační práci na téma metabolismus. Tehdy ho napadlo, že by se mohl pokusit izolovat inzulin a použít jej k léčbě nemoci způsobující nadbytek glukózy v krvi.

Dva roky nato byl již slavný po celém světě a o další rok později získal Nobelovu cenu za objev léčebných účinků inzulinu. Jeho objev zachránil miliony lidských životů. Onemocnění cukrovkou (diabetes mellitus) tehdy znamenalo pomalou, ale jistou smrt.

Inzulin

Od druhé poloviny devatenáctého století bylo známo, že tato choroba má pravděpodobně něco společného se slinivkou břišní. Zvířata, jimž byla vyoperována, jevila stejné příznaky onemocnění jako diabetici. Hlavní funkce slinivky břišní je spojena s trávením. Produkuje silný sekret, který je vyplavován do dvanáctníku, kde mění látky na výživné substance přizpůsobené organismu.

Začátkem století dospěli badatelé k závěru, že slinivka břišní bude mít pravděpodobně další funkci, že jiný její vnitřní sekret, vyplavovaný přímo do krve, kontroluje přeměnu sacharidů v organismu. Nedostatek tohoto hormonu vede ke vzniku cukrovky. Po dvacet let byli lékaři posedlí úkolem získat ze slinivky břišní výtažek, který by mohl být ve formě injekce podáván nemocným a léčil jejich chorobu. Tento hormon slinivky břišní byl nazván inzulin (od slova insula, což znamená ostrov), protože jej produkují skupiny buněk nazývané Langerhansovy ostrůvky. V té době se už vědcům podařilo izolovat jiné hormony, například adrenalin a tyroxin, ale všechny pokusy získat inzulin byly neúspěšné. Silné enzymy slinivky břišní totiž poškozovaly molekuly.

Banting byl přesvědčen, že kdyby se mu podařilo tyto enzymy odstranit, inzulin by se nerozkládal. Cestu k cíli viděl v atrofii slinivky břišní, která enzymy produkuje, ovšem aniž by se poškodily Langerhansovy ostrůvky, ve kterých vzniká inzulin. Toho bylo možné dosáhnout zaškrcením vývodů z pankreatických lalůčků, jimiž proudí šťáva do dvanáctníku.

Objev inzulinu

V roce 1921 přednesl Banting svou myšlenku na Torontské univerzitě a po velkém úsilí se mu podařilo přesvědčit profesora fyziologie Johna Macleoda, aby mu pro výzkum poskytl laboratoř a asistenta. Student Charles H. Best mu nabídl, že mu bude pomáhat zdarma. Spolu s ním prováděl Banting pokusy na psech, jejichž vývody slinivky zaškrtili. Museli nechat uplynout sedm týdnů, než slinivka zdegenerovala, a zároveň se podařilo udržet Langerhansovy ostrůvky nedotčené. Poté psům slinivku vyoperovali a získali z ní výtažek, který formou injekce vypravili do žíly psů trpících cukrovkou. Během jediného pokusu na zlaté kolii registrované jako Dog 408 dikázali účinnost výtažku. Po injekcích příznaky onemocnění u psa zmizely.

V roce 1923 obdržel Banting spolu s profesorem Macleodem za svůj objev inzulinu Nobelovu cenu. Banding se o svoji polovinu rozdělil s mladým Charlesem Bestem, kter se spolu s ním na pokusech podílel.

Objev hormonů

Diabetes mellitus


Další články:

Je zelenina lepší vařená nebo syrová, jak se ještě nedávno tvrdilo?

Toaletní papír má překvapivě krátkou historii.

Mraky dominují nebi nad našimi hlavami.

Damascenská ocel má na povrchu typické černobílé žilkování.

Silová jóga je jedem z nových sportů.

Srst vznikla jako izolační vrstva.

Africké včely jsou velmi útočné.

Akupunktura pro zvířata působí rychleji než u lidí.

Velká sfinga stojí v Gíze v blízkosti velkých pyramid.

Cukrovka a káva která umí pomoci chránit před jejím vznikem.

A svět se točí dál

Objev inzulinu který vzniká v Langerhansových ostrůvcích ve slinivce břišní je dílem Fredericka Granta Bantinga a jeho asistenta Charlese Besta.

A svět se točí dál.