A svět se točí dál

Ochmet evropský

Ochmet evropský
Ochmet evropský. Obrázek: Wikipedia, autor: Johann Georg Sturm (21 March 1771-28 November 1848).

Ochmet evropský je vidličnaté větvený keřík o výšce 50 až 70 centimetrů s černavou kůrou. Letorosty jsou oblé, žlutozelené, lysé, starší větévky hnědošedé. Pupeny jsou vstřícné, velmi drobné, tupě vejčité, kryté několika hnědavými šupinami. Listy jsou vstřícně postavené, podlouhle vejčité, stopkaté, celokrajné a tuhé. Na podzim listy ochmetu evropského na rozdíl od jmelí opadávají.

Ochmet evropský kvete v květnu až červnu. Květy jsou dvoudomé. Prašné květy rostou v hroznech, pestíkové, podobně jako u jmelí, v klasech. Prašné květy mají šestičetné žlutavé okvětí, přirostlé tyčinky a zakrnělou bliznu. Pestíkové květy mají spodní semeník s velkou, polštářovitou bliznou a zakrnělými tyčinkami. Plody jsou žluté nebo žlutozelené hruštičkovité bobule. Obsahují jedno semeno a dozrávají v září a říjnu. Od jmelí je ochmet liší tmavohnědými větévkami, opadavými řapíkatými listy a žlutavými až žlutozelenými bobulemi.

Ochmet evropský je polocizopasníkem rostoucím v korunách některých listnatých stromů. Nejčastěji se objevuje na dubech, kaštanovníku jedlém a jabloních. Ohniskem rozšíření ochmetu evropského je jihovýchodní Evropa a Malá Asie, odkud zasahuje do střední Evropy. U nás je nejvíce rozšířen na starých dubech v nížinných lužních lesích v Pomoraví a poněkud méně v Polabí. Roste na starých dubech v parcích. Semena ochmetu evropského roznášejí ptáci.


Další články:

Papouška ara ararauna lze potkat v amerických tropických lesích a pralesech.

Starověký helénismus přinesl impulsy pro vývoj civilizace.

Poměrně neznámý hrad Frýdštejn se tyčí na pískovcové skále ve stejnojmenné obci.

Husice rezavá obývá oblasti v blízkosti řek a jezer.

Na hrad Kost se musíme vydat do srdce Českého ráje.

Středo- a jihoamerický papoušek ara arakanga žije obvykle v párech nebo rodinných skupinách.

Bývalý královský hrad Bezděz stojí na kopci v blízkosti Máchova jezera.

Způsob zabrazování iluzionismus vyvolává dojem skutečného prostoru.

Dnes z hradu Pajrek zůstala jen zřícenina.

Africká husice nilská je pestře zbarvený vrubozobý pták.

Na Oko Sahary je nejlepší pohled z výšky.

Nerost tygří oko má neklidný třpyt žlutohnědé barvy.

A svět se točí dál

Ochmet evropský je poloparazitický opadavý keř z čeledě ochmetovité (Loranthaceae). V rámci české květeny je možná záměna se jmelím bílým (Viscum album).

A svět se točí dál.