A svět se točí dál

Papoušek mniší

Papoušek mniší
Papoušek mniší (Myiopsitta monachus, Boddaeart 1783). Obrázek: Wikipedia, autor: Luis Argerich.

Papoušek mniší obývá Jižní Ameriku od střední Argentiny po jihovýchodní Bolívii a jihozápadní část Mato Grosso v Brazílii, Paraguay a Uruguay. Uměle byl vysazen také na vysazen v Portoriku a na severovýchodě USA. Přirozeným biotopem papouška mnišího jsou řídce zalesněné oblasti, palmové háje, kulturní krajina a eukalyptové plantáže.

Svrchní i spodní část těla má papoušek mniší zelené, krovky a ruční letky jsou modravé a čelo, líce, hrdlo a hruď popelavě šedé. Ocas je svrchu zelený a zespodu namodralý. Zobá a nohy jsou hnědošedé. Délka dospělého papouška mnišího činí 27 až 30 centimetrů, křídlo měří 14 až 15 centimetrů. Samice a samec se zbarvením neliší.

Papoušek mniší je společenský druh ptáka žijící v hejnech 10 až 100 jedinců a ve skupinách také hnízdí. Staví si velké hnízdo kulovitého tvaru volně ve větvích stromů, které buduje z dosti silných větví, zdánlivě nepořádně, ve skutečnosti však velmi pevně. Uvnitř je hnízdo rozděleno na vlastní prostor pro snůšku a jakousi předsíň. Další páry přistavují páry k tomuto základnímu, což má za důsledek vznik stavby často přes metr v průměru. Na jednom stromě bývá takovýchto obrovitých hnízd několik. Hnízda používají papoušci mniší celoročně a na začátku hnízdní sezony papoušci hnízdo opravují a případně rozšiřují.

Papoušek mniší žije ve volné přírodě i vysoko v horách, proto patří mezi nejotužilejší jihoamerické papoušky vůbec.


Další články:

Potulný papoušek nádherný oživuje australské lokality s výskytem eukalyptů.

Bylina barborka obecná dorůstá do 30 až 90 centimetrů výšky.

Australský papoušek zpěvavý se dokázal přizpůsobit životu v blízkosti člověka.

V létě čekanka obecná tvoří nápadnou ozdobu sušších luk.

Velmi žravé slunéčko východní konkuruje evropským slunéčkům.

Narozdíl od jiných druhů papoušek žako (šedý) není pestře zbarven.

Malá šelma liška polární žije v Arktidě.

Fascinující polární záře v Norsku na dalekém severu Evropy.

Peckovice střemcha obecná je vysoký keř.

Mohutný platan východní je v Evropě třetihorní relikt.

Dávný vznik planety Země vytvořil náš dnešní domov.

Hojní obyvatelé planety Země přesáhli počet sedmi miliard.

A svět se točí dál

Papoušek mniší je papoušek střední velikosti, který se ve své původní domovině vyskytuje poměrně hojně.

A svět se točí dál.