A svět se točí dál

Platan východní

Platan východní
Platan východní (Platanus orientalis). Obrázek: Wikipedia, autor: Vinayaraj.

Platan východní je mohutný listnatý opadavý strom, dorůstající výšky až 30 metrů. Jedná se o jediný evropský druh platanu, ostatní platany rostou ve východní Asii a Severní Americe, v Evropě se jedná o třetihorní relikt.

Původním domovem platanu východního jsou břehy a lužní lesy ve východním Středomoří a Malé Asii. Již v dobách starého Řecka a Říma stínily koruny platanů východních náměstí a ulice tehdejších měst. Dodnes stojí na mnoha místech jihozápadní Evropy obrovské exempláře těchto stromů.

Ačkoli je platan východní zimovzdorný, ve střední Evropě se vysazuje zřídka. Borka platanu východního se v dolní části kmene uvolňuje ve větších nápadně pestrobarevných plátech.

15 až 30 centimetrů dlouhé listy se vyznačují zařezávanými laloky až přes polovinu. Střední lalok má vždy větší délku než šířku.

Květy jsou jednopohlavné, uspořádané v květenství hustých hlávek, samčí a samičí květy odděleně v různých hlávkách. Plodem platanu východního jsou nažky uspořádané do hustých plodenství - hlávek, které mají v průměru 1,5-3 centimetry. Na bázi nažky se nachází věneček chlupů, pomocí kterých se nažka šíří pomocí větru.


Další články:

V létě čekanka obecná tvoří nápadnou ozdobu sušších luk.

Velmi žravé slunéčko východní konkuruje evropským slunéčkům.

Peckovice střemcha obecná je vysoký keř.

Žlutě kvetoucí rohatec žlutý roste na kamenitých a písčitých pobřežích.

14 kilometrů dlouhá Medvědí stezka na Šumavě prochází oblastí roztodivných skal a nedotčené přírody.

Na travnatých plochách žijící páteříček žlutý má žlutočervené zbarvení.

Dávný vznik planety Země vytvořil náš dnešní domov.

Slunci vzdálenější čtyři planety sluneční soustavy tvoří plyn a tekutiny tekutého jádra.

Hojní obyvatelé planety Země přesáhli počet sedmi miliard.

Zážitková stezka v korunách stromů Lipno nad Vltavou na Šumavě.

U nás nepříliš hojná bublinatka obecná je hmyzožravá vodní rostlina.

Bylina barborka obecná dorůstá do 30 až 90 centimetrů výšky.

A svět se točí dál

Platan východní je mohutný listnatý strom řazený do čeledi platanovitých.

A svět se točí dál.