A svět se točí dál

Plejtvák obrovský

Plejtvák obrovský
Plejtvák obrovský. Obrázek: Wikipedia, autor: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration.

Všichni savci, kteří se vrátili zpět k životu ve vodě, tráví alespoň krátkou dobu na souši nebo nad vodní hladinou. Výjimku tvoří pouze kytovci. Jejich přizpůsobení k životu ve vodě šlo tak daleko, že, pokud jsou náhodou vyvrženi na břeh, zahynou.

Plejtvák obrovský je největší savec. Samec, který bývá menší než samice, dosahuje dálky až 32 metrů. Největší ulovená samice měřila 33,27 metru. Hmotnost takového kolosa se pohybuje kolem 200 tun. Toto obrovské zvíře, které obývá všechny oceány mezi Arktidou a Antarktidou, procezuje vodu přes kostice v tlamě a polyká kryl (drobné korýše, měkkýše, hlavonožce a malé ryby do velikosti sledě).

Samice rodí po jednoroční březosti jedno, vzácně dvě mláďata, dlouhá 6 až 9 metrů.

Plejtvák obrovský dokáže plout rychlostí až 37 km/h, což jej řadí mezi nejrychlejší mořské tvory.


Další články:

Klášter svaté Anežky České byl založen v roce 1234.

Pamukkale si získalo oblibu turistů.

Kostel svatého Jakuba Většího Praha zpatřil františkánům.

Osyp je suťové těleso.

Byzantský kostel Panagia i Kera je klenot byzantské architektury.

Na co má nárok dárce krve? Na volno a odpočet z daně.

Saltstraumen vyvolává příliv a odliv.

Plejtváci se stěhují do antarktických vod.

Labuť velká je charakteristická obloukovitě zahnutým krkem.

Největší mořská želva na světě je kožatka velká, která klade vajíčka do hlubokých jam v písku.

Medojed kapský je imunní vůči hadímu jedu, hady i loví.

Kostel svatého Martina ve zdi kde se přijímalo pod obojí.

A svět se točí dál

Plejtvák obrovský je největší současný žijící živočich a podle dosavadních informací z hlediska tělesné hmotnosti i největšího živočich vůbec.

A svět se točí dál.