A svět se točí dál

Pozoruhodné vlastnosti vody

Led na povrchu vody
Pozoruhodné vlastnosti vody stojí za vznikem ledu na povrchu vody tohoto potoka. Obrázek: Wikipedia, autor: King jakob c 2.

Voda má řadu pozoruhodných vlastností.

Jedna z nich se projevuje při mrznutí vody. Jakmile se voda změní v pevné skupenství, v led, zvětší svůj objem. Zatímco obvykle se všechny předměty se stoupající teplotou roztahují, s klesající teplotou smršťují, voda právě naopak. Když začne mrznout voda, zvětší svůj objem.

Látek, které toto dělají, je velmi málo. Na jejich spočítání by stačily prsty na jedné ruce a ještě by zbylo.

Kdybyste v zimě postavili za okno skleněnou láhev s vodou, do rána by voda zmrzla a láhev by se roztrhla. Anebo kdybychom nechali přes zimu vodu v betonovém bazénu. Ani beton by nevydržel a na jaře by byl roztržen. Stačilo by i nachat přes zimu trochu vody v železné pumpě. I železo by se při silném mrazu roztrhlo.

Pěkně děkuji za takovouhle vlastnost, řeknete si možná. To aby člověk jen hlídal, kde mu voda svými vlastnostmi může uškodit.

Ale není to tak zlé, někdy jsme dokonce za vlastnosti vody při překročení teploty mrazu rádi. V dobách, kdy na Zemi vznikal život, přispívala tato vlastnost vody k zůrodnění půdy. Voda zatékala i do nejmenších spár ve skalách, mrzla a pomáhala je trhat. Skály se na povrchu porušily a snadněji se v nich zachytila semena rostlin, která vzklíčila a vyrazila prvními nesmělými lístky nad povrch skal.

Dodnes voda skály trhá, dokonce se této vlastnosti vody i prakticky využívá.

Protože led má větší objev než voda, z které vznikl, je přirozeně lehčí a musí na vodě plavat. I tohle je pro život důležité. Představme si, že by se při hladině od chladnějšího vzduchu tvořil led, který by padal ke dnu a ostatní vodu by vytlačoval nahoru. Rybníky, řeky a jezera by postupně ode dna namrzaly a během krátkého času by se i při nevelkých mrazech naplnily až na vrch ledem. Kapka kapalné vody by nezůstala a všechny ryby, raci i další vodní život, který by nedokázal vylézt z vody na břeh, by zahynul. Protože však led plave po povrchu vody a zároveň je špatný vodič tepla, vytvoří na povrchu bariéru, která nepustí mráz pod sebe do vody. Ryby si pod ním mohou žít bez obav, že je led uvězní ve svém drtivém sevření.


Další články:

Peckovice střemcha obecná je vysoký keř.

Společenský papoušek mniší žije v Jižní Americe.

V létě čekanka obecná tvoří nápadnou ozdobu sušších luk.

Uzavřený koloběh vody v přírodě funguje již věky.

Fascinující polární záře v Norsku na dalekém severu Evropy.

Bylina barborka obecná dorůstá do 30 až 90 centimetrů výšky.

Potulný papoušek nádherný oživuje australské lokality s výskytem eukalyptů.

Bylina kozí brada luční je až jeden metr vysoká.

Kozí Hrádek u Mikulova leží při trase do Vídně.

Malá šelma liška polární žije v Arktidě.

Australský papoušek zpěvavý se dokázal přizpůsobit životu v blízkosti člověka.

Narozdíl od jiných druhů papoušek žako (šedý) není pestře zbarven.

A svět se točí dál

Pozoruhodné fyzikální vlastnosti vody umožňují na naší planetě život.

A svět se točí dál.