A svět se točí dál

První parní železnice

Lokomotion
Provoz na první parní železnici mezi městy Darlington a Stockton-on-Tees zahájil vlak tažený lokomotivou Lokomotion.

Dnes je již železnice neodmyslitelnou součástí našeho života, jaké však byly její začátky a kde spatřila železnice světlo světa? Pojďme se vydat více než dvě století proti proudu času, kdy parní stroj byl již vynalezen, první parní vozy se již objevily v ulicích a koleje, používané v dolech pro důlní vozíky, byly již také vynalezeny.

21.2.1804 došlo ke spojení kolejí a parního pohonu, když se osm tun těžká lokomotiva, postavená Richardem Trevithickem, dala do pohybu s důlním vlakem vezoucím deset tun nákladu a 70 dělníků.

Bylo však zapotřebí ujít ještě dlouhou cestu, vynaložit mnoho vynalézavosti, inženýrskéhu umu a přesvědčování, než se majitelé továren, ředitelé přepravních společnosti a skeptická veřejnost naučili vnímat železnici jako rychlý a spolehlivý dopravní prostředek.

A tak 27.9.1825 vyjel mezi anglickými městy Darlington a Stockton-on-Tees první pravidelný vlak na světě, tažený lokomotivou Lokomotion, kterou skonstruoval George Stephenson. V polovině října o pět let později táhla lokomotina Rocket stejného konstruktéra vlak mezi velkými města Liverpool a Manchester.

O pět let poté, 7.12.1835, pak parní lokomotiva Adler zahájila provoz na první železnici v Německu mezi Nürnbergem a Fürthem.

První železnice v Českém království z Vídně do Olomouce zahájila provoz v roce 1841 a roku 1845 byla prodloužena do Prahy.


Další články:

Zámek Orlík se tyčí nad řekou Vltavou.

Ploník obecný vypadá shora jako lesík miniaturních jehličnatých stromků.

Ožije Grand Canyon v úseku pod přehradou?

Ovoce kaki má jasně oranžovou barvu.

Poušť Lút je nejteplejší místo světa s teplotou povrchu 70,7 °C.

Zámek Průhonice poskytuje sídlo Botanickému ústavu Akademie věd ČR.

Rohovník obecný roste ve východním Středomoří.

Vřes obecný je 30 až 60 centimetrů vysoký.

Automobil Fiat 508 Balilla přinesl řadu technických inovací.

Rejsek obecný je aktivní během celého roku.

Rozhledna Orlík je umístěna uvnitř zříceniny hradu.

U australských břehů žijící sépie vějířovitá se řadí do třídy měkkýšů, podtřídy hlavonožců.

Zámek Zbraslav se honosí anglickým parkem.

A svět se točí dál

První parní železnice s pravidelnou veřejnou přepravou zahájila provoz v roce 1825 mezi anglickými městy Darlington a Stockton-on-Tees.

A svět se točí dál.