A svět se točí dál

Sleziník severní

Sleziník severní
Sleziník severní (Asplenium septentrionale). Obrázek: Wikipedia, autor: Bernd Haynold.

Sleziník severní je drobná vytrvalá, hustě trsnatá kapradina, vytvářející v půdě krátký oddenek s hnědočervenými šupinami. Z oddenku vyrůstají husté trsy tuhých přezimujících listů, dorůstajících 10 až 20 centimetrů. Jejich řapíky jsou rovné, asi třikrát delší než čepele. Listové čepele jsou lysé, chudě, jednoduše vidličnatě až parůžkovitě větveny ve dva až pět čárkovitých až čárkovitě kopinatých vzpřímených lístků, které jsou na konci rozeklány do několika zoubků. Lístky jsou zúženy v krátký řapíček. V červenci až září se objevují hnědavě zbarvené výtrusnicové kupky čárkovitého tvaru, zpočátku zakryté z boku celokrajnou ostěrou. Později kupky vzájemně splývají a zabírají celou plošku rubu lístků. Z dozrálých výtrusnic, které pukají příčnými skulinami, vypadávají drobounké kulovité výtrusy, jenž jsou roznášeny vodou, větrem a dalšími způsoby i na větší vzdálenosti. Z výtrusu vyrůstá nadzemní lupenitý zelený prokel nesoucí na užší části kořínkovitá vlákna, ze kterých záhy vyrůstají polokulovité pelatky se samčími pohlavními buňkami a později i statnější zárodečníky nesoucí samičí pohlavní buňky. Z oplodněných samičích buněk vznikají nové rostlinky, které jsou zpočátku vyživovány proklem. Prokel postupně zaniká a tvoří se kořínek, který umožňuje další růst rostliny.

Sleziník severní je rozšířen především v Evropě, je známa i z jižních oblastí Spojených států. Na území České republiky roste na celém území od nížin po horské oblasti, především na nevápencových skalách.


Další články:

Plejtvák obrovský je schopný plout rychlostí až 37 km/h.

Byzantský kostel Panagia i Kera je klenot byzantské architektury.

Medojed kapský je imunní vůči hadímu jedu, hady i loví.

Kostel svatého Martina ve zdi kde se přijímalo pod obojí.

Kostel svatého Jakuba Většího Praha zpatřil františkánům.

Plejtváci se stěhují do antarktických vod.

Planeta Venuše má hmotnost 81,5 % Země.

Pamukkale si získalo oblibu turistů.

Na co má nárok dárce krve? Na volno a odpočet z daně.

Osyp je suťové těleso.

Největší mořská želva na světě je kožatka velká, která klade vajíčka do hlubokých jam v písku.

Obří exoplaneta u hvězdy Kappa Andromedae dosahuje velikosti třináctkrát zvětšeného Jupiteru.

A svět se točí dál

Sleziník severní je kapradina z čeledi sleziníkovité, která se nejčastěji vyskytuje na nevápnitých horninách ve skalních štěrbinách, sutích a na podobných stanovištích.

A svět se točí dál.