A svět se točí dál

Stavba atomu

Stavba atomu
Vnitřní stavbu atomu ukazuje symbolické schéma modelu atomu Lithia. Obrázek: Wikipedia, autor: Na Commons přenesl z cs.wikipedia uživatel Sevela.p pomocí nástroje CommonsHelper. Původně soubor načetl Reo On na projektu Wikipedie v jazyce čeština.

Atom je určen množstvím elementárních částic - protonů, neutronů a elektronů, které se v něm nacházejí.

Jádro atomu je tvořeno protony a elektrony. Atomové číslo atomu označuje počet protonů v jeho jádře. Kyslík s osmi protony a osmi neutrony má atomové číslo 8. Atom má stejný počet protonů a erlektronů, takže jádro kyslíku obíhá také osm elektronů.

Protony mají kladný elektrický náboj, kdežto neutrony nemají elektrický náboj žádný. Elektrony mají záporný elektrický náboj. Tyto malinké částečky energie jsou v neustálém pohybu kolem jádra. Kyslík má dva elektrony ve své vnitřní sféře a šest elektronů ve vnější sféře.

Protože je atom složen z částic, je pro jeho stabilitu důležitá vyváženost sil, které v něm působí.


Další články:

Středně velký hlodavec myšice lesní bývá čilá, bystrá, čistotná, nepáchne jako třeba myš domácí.

Včelí medovicový lesní med vzniká z kapek medovice.

Po téměř celé Evropě hnízdící káně lesní je zavalitý dravec také našich lesů.

Peckovice střemcha obecná je vysoký keř.

Malá šelma liška polární žije v Arktidě.

Vnitřní stavba mozku člověka umožnuje jeho funkci.

Stále vzácnější jestřáb lesní má barvení svrchní části těla v barvě tmavohnědé s bílými skvrnami.

Potulný papoušek nádherný oživuje australské lokality s výskytem eukalyptů.

V létě čekanka obecná tvoří nápadnou ozdobu sušších luk.

Fascinující polární záře v Norsku na dalekém severu Evropy.

Bylina barborka obecná dorůstá do 30 až 90 centimetrů výšky.

Noční tvor jezevec lesní žije na pevninské části Evropy i na Britských ostrovech.

A svět se točí dál

Vnitřní stavba atomu, přestože jeho název původně znamená "nedělitelný", podle dalších objevů, ke kterým věda dospěla, je tvořena elementárními částicemi, protony, neutrony a elektrony. Protony a neutrony jsou dále dělitelné, skládají se z kvarků.

A svět se točí dál.