A svět se točí dál

Stvořidla na Sázavě

Stvořidla na Sázavě
Stvořidla jsou peřejnatý úsek Sázavy mezi Smrčnou a osadou Stvořidla u Ledče nad Sázavou.

K nejkrásnějším a z přírodovědeckého hlediska nejzajímavějším úsekům údolí Sázavy patří státní přírodní rezervace Stvořidla mezi obcí Smrčná a Ledčí nad Sázavou. Rezervace - jedna z nejstarších v okrese Havlíčkův Brod - je snadno dostupná po červeně značené cestě, která lemuje podstatnou část toku Sázavy.

Každého, kdo tímto romantickým údolím prochází, jistě zaujmou rozsáhlé plochy balvanů, které místy vyplňují celé řečiště. Není proto divu, že ke stvoření Stvořidel se vážou staré lidové pověsti. Nejznámější z nich vypráví, že se chtěl čert pomstít sedlákovi z nedaleké vsi. Měl v úmyslu zasypat mu hospodářství kamením, které nasl ve velikém pytli. Ten se mu však protrhl a všechno kamení se vysypalo do řeky.

Skutečný vznik Stvořidel je ovšem prozaičtější. Žulové balvany se do řečiště řeky Sázavy dostaly dlouhodobým zvětráváním, řícením a postupným odnosem (vlivem zemské přitažlivosti) z údolních svahů. Hlavním obdobím vzniku balvanových sutí byly zřejmě doby ledové, během nichž docházelo k mrazovému zvětrávání. Současný oblý vzhled balvanů pak dokreslila erozní síla říčního proudu.


Další články:

Palmyra leží v pouštní oáze více než dvě stě kilometrů severovýchodním směrem od Damašku.

Kosatky vždy patřily k nejobávanějším tvorům moří.

Tropická cyklona je točící se větrný vír s okem uprostřed.

Velká sfinga stojí v Gíze poblíž velkých pyramid.

Tygří oko se nebrousí pouze do šperků.

Pomerančový džus se může chutí lišit.

Krevní skupiny u zvířat se liší.

Hrad Buchlov se pyšní mimo jiné i vzácnými sbírkami.

Jak fungují 3D brýle, aby divák film vnímal třírozměrně.

Otakárek ovocný obývá teplé oblasti.

A svět se točí dál

Stvořidla na Sázavě patří mezi nejoblíbenější úseky českých řek, svou obtížností náleží k hranici sjízdnosti pro otevřené lodě, za velké vody je sjíždění Stvořidel na otevřených kanoích velmi nebezpečné.

A svět se točí dál.