A svět se točí dál

Svobodný přístav

Svobodný přístav habsbuské říše byl Terst
Roli svobodného přístavu hrál v habsbuské říši Terst. Na obrázku je zachycen přístav ve městě Terst kolem roku 1900. Obrázek: Wikipedia, autor: neznámý.

Jako svobodný přístav se nazývá takový přístav, v němž je zřízena tzv. svobodná zóna, ve které se skladuje a případně dále zpracovává zboží dovezené z ciziny osvobozené od cla. Toto zboží je možno následně, taktéž bez placení cla, vyvážet.

V habsburské monarchii plnil úlohu svobodného přístavu Terst. V Evropě byla svobodnými přístavy města Hamburk, Benátky, Kodaň, Stockholm, Neapol a řada dalších. Ve Spojených státech byla v roce 1934 vytvořeny svobodné bezcelní zóny v New Yorku, San Franciscu, Seattle a Los Angeles.


Další články:

Stonehenge vznikl v několika stavebních fázích.

Starček přímětník dělá vrásky na čele chovatelům koní.

Nedostatek volného pohybu je překážka socializace kočky, která se pak cítí být omezovaná ve své potřebě.

Steinwinter Supercargo 2040 se pokusil přepsat dějiny kamionové dopravy.

Naučná stezka Světem horských luk vede po hřebeni Jeseníků.

Máčka skvrnitá klade vejce.

Obsahuje dešťová voda vitamin B12? Při průchodu atmosférou sesbírá dešťová voda celou řadu chemických látek.

Tropická cyklona vzniká v subtropické oblasti.

Mandril rýholící je aktivní ve dne.

Nedostatek vitamínu B12, jak mu předejít a jaké jsou jeho projevy.

Rakouský čert Krampus se mění v lidskou bytost.

Hauswaldská kaple u Srní s pramenem.

A svět se točí dál

Svobodný přístav umožňuje uchovávání z ciziny dovezeného zboží bez cla a jeho následné bezcelní vyvezení.

A svět se točí dál.