A svět se točí dál

Tuleň středomořský

Tuleň středomořský
Tuleň středomořský (Monachus monachus). Obrázek: Wikipedia, autor: Matumbamilo.

Tuleň středomořský býval kdysi hojný v celém Středozemním moři. V současnosti zde žije již jen pouhých několik set jedinců, kteří žijí ve východním Středozemním moři, u západního pobřeží Afriky a na pobřeží Jadranu. Malé skupinky tuleňů středomořských se občas vyskytují i v Západním středomoří, například v oblasto Sardinie.

Tuleň středomořský se potápí především na skalnatých pobřežích v okolí jeskyní, kam se často ukrývá.

Narozdíl od ostatních tuleňů se dokáže pohybovat rychle i na souši. Jeho živlem je však především voda, tuleni štředomořští jsou velmi dobří plavci, rychlost jejich plavání dosahuje až 30 km/h.

Potravu tuleně středomořského tvoří ryby a další tvorové žijící v moři, které často skupinově loví.


Další články:

Africká husice nilská je pestře zbarvený vrubozobý pták.

Orel skalní je velmi elegantní letec.

Na hrad Kost se musíme vydat do srdce Českého ráje.

Středo- a jihoamerický papoušek ara arakanga žije obvykle v párech nebo rodinných skupinách.

Poměrně neznámý hrad Frýdštejn se tyčí na pískovcové skále ve stejnojmenné obci.

Skalní město Petra v Jordánsku je vytesané v pískovci.

Bývalý královský hrad Bezděz stojí na kopci v blízkosti Máchova jezera.

Papouška ara ararauna lze potkat v amerických tropických lesích a pralesech.

Hrad Radeč skýtá vyhlídku na Křivoklátskou vrchovinu.

Přírodní kaučuk se nachází v mléčné šťávě kaučukových rostlin.

Husice rezavá obývá oblasti v blízkosti řek a jezer.

Skalní věže v zátoce Phang Nga v Thajsku.

A svět se točí dál

Tuleň středomořský býval kdysi v hojném množství rozšířen v celé oblasto Středozemního moře. V současnosti zde však žije již pouhých několik set těchto tuleňů.

A svět se točí dál.