A svět se točí dál

Příběh o znovusetkání Darth Vadera a Ahsoky Tano

Tento příběh je fanouškovská tvorba a není součástí ani kánonu, ani legend světa Star Wars, hodnoťte ho proto shovívavě a přivřete prosím oko, pokud někde nějaký detail přesně nezapadá do tohoto komplexně promyšleného světa.

Kdysi dávno, v jedné vzdálené galaxii, v jiné paralelní realitě, než ve které se odehrávají příběhy kánonu a současně i jiné, než ve které se odehrávají příběhy legend...

"Je povinností každého občana zpochybňovat jeho představené, držet je v poctivosti a hnát je k odpovědnosti, pokud sami nejsou."
Ahsoka Tano

Ahsoka Tano se blížila k opuštěné farmě, na které imperiální inkvizitoři drželi děti s nadáním v Síle a vnímala temnou stranu v opuštěné budově stranou od farmy, až příliš silně na dva inkvizitory, ale což, zneškodní inkvizitory, zachrání děti a když půjde vše tak, jak má, za hodinu už budou na cestě domů, do jednoho z jejích tajných útočišť, která pro znesnadnění svého vypátrání střídá a ve kterých se ukrývá před impériem, nájemnými lovci odměn i před všemi ostatními nepřátali, kteří během těch dlouhých let od rozkazu 66 usilovali o její život.

Darth Vader
Darth Vader. Obrázek: Wikipedia, autor: Berniethomas68.

Darth Vader mezitím pevným, sebevědomým krokem císařovy pravé ruky zkracuje vzdálenost, která jej z druhé strany odděluje od stejné opuštěné budovy poblíž farmy na zapadlé zemědělské planetě, které se dosud zuřící galaktická válka jen málo dotkla. V Síle cítí přítomnost dvou exekutorů, tří dětí a pěti dalších osob, všech silnějších v Síle, než oba inkvizitoři a z jednoho z nich cítí i na tu vzdálenost, která ho od budovy dělí, temnou stranu tak silně, že s podobnou silou v temné straně se až dodnes setkal pouze u jediného člověka - u svého mistra, císaře, Darth Sidiouse. Kdo to je? A co zde dělají? Odpověď je nasnadě, cizí Sithové, myslím, že vím, odkud pocházejí, vytanul mu na mysli záznam na starobylém holocronu, ze kterého se dozvěděl o sithské planetě, izolované před tisícem let řádem Jedi od okolního vesmíru a ponechané samu sobě, aby se z ní sithská nákaza nešířila po zbytku galaxie poté, co se s tamními sithy, pozůstalými po sithských válkách, nedokázali jinak vypořádat. Hlupáci, a my mezitím, vskrytu, díky pravidlu dvou, sílili jsme jim mezitím přímo pod nosem a pomalu, generaci za generací, pracovali jsme pomalu, ale jistě na jejich zničení. A nakonec i tihle dinosauři nějak našli cestu ven z jejich izolované planety. Inu, jejich chyba, pravidlo dvou hovoří jasně, Sithové mohou být jen dva - mistr a učeň. Bude však muset být opatrný, je jich na něj sedm, pokud nepočítá tu Jedi, která se k budově právě blíží z druhé strany. Jejich počet by nevadil, ostatně, v minulosti již vyšel vítězně ze soubojů i s více nepřáteli, ale v Síle cítí, že jeden z nich je silný, velice silný, dokonce tak silný, že by mu mohl být vyrovnaným soupeřem. Nechá tu Jedi, aby s nimi nejprve bojovala sama, snad je dokáže trochu vyčerpat a pak tam vpadne on a udělá pořádek, imperiální spravedlnost je rychlá a efektivní a inkvizitoři se provinili. Dlouho mu bylo divné, proč zatajili nález tří dětí citlivých k Síle, což odhalil náhodou během pátrání po téhle Jedi a nyní je mu již vše jasné, chtějí je prodat cizím Sithům a zradit tak zájmy impéria.

Tuhle Jedi stopuje již několik týdnů, nechává si říkat Fulcrum a někdy také Ashla, používá dva světelné meče bílé barvy, zajímavé, s takovouhle barvou čepele světelného meče se ještě nesetkal, ani o ní nenašel žádnou zmínku v imperiálních ani starých jediských záznamech, a že si dal práci s jejich prohledáním. A mazaná je je jako liška, několikrát málem ztratil její stopu a jen s největším úsilím a pořádnou dávkou štěstí ji opět nalezl. A ještě něco, takový slabý, neuchopitelný pocit až kdesi hluboko v Síle, že mu něco důležitého o téhle Jedi uniká, že je něco špatně.

A již přichází k zadní straně budovy, zastavuje své kroky a opatrně, aby inkvizitoři a cizí Sithové neodhalili jeho přítomnost, se natahuje v Síle a propátrává vnitřek stavby. Cítí přítomnost inkvizitorů a Sithů uvnitř budovy i pochybnosti Jedi, která vycítila nebezpečí a váhá, zda má vstoupit. A vtom cítí nejsilnějšího z cizích Sithů, jak ovlivňuje její mysl, zklidňuje ji a láká k sobě, aby vstoupila dovnitř. Jedi vchází do budovy, její mysl se rázem osvobozuje z vlivu Sitha a on vnímá její překvapení. "Překvápko," pomyslí si s pobavením Darth Vader, "očekávala dva inkvizitory a zatím ji tam uvnitř čeká dostaveníčko s polovinou temné strany v téhle galaxii." Cítí odhodlání Jedi, která se pouští do boje s nejsilnějším z cizích Sithů. V pozadí mysli Darth Vadera však stále hlodá neodbytné tušení, že je něco jinak, že události se začínají ubírat špatným směrem. Natáhl se silněji k mysli bojujícího Sitha, může si to dovolit, když je zaměstnán bojem a nemá čas vycítit jeho přítomnost. To, co v jeho mysli uviděl, ho naplnilo zhnusením, je to mysl bytosti, která je schopna pro své potěšení vyhladit miliony životů. Ne, že by on něčeho takového nebyl schopen ... pokud by to bylo nutné ... ale ne, aby uspokojil nějaké zvrácené emoce. Darth Vader čerpá Sílu také ze svých emocí, ale vždy je to on, kdo má navrch, kdo je pánem situace, pro tuto bytost, která v řadě situací ztrácí vládu sám nad sebou, má jen pohrdání.

Do odhodlání Jedi se pomalu začíná vkrádat únava a posléze zoufalství. Pocit, že je něco špatně je stále silnější, už, už, jen po něm hrábnout, ale proklouzne mezi prsty a zůstává těsně na hranici jeho mysli, už ví, že se to týká té Jedi, ale co to může být?

A najednou vše zapadne na své místo a on ví, že už nejméně minutu měl být někde jinde, než stát a čekat za touhle zdí. Ashla, Ahsoka, Ahsoka Tano, jeho malá padawanka, o které si mnoho dlouhých let myslel, že zemřela během rozkazu 66, je ve smrtelném nebezpečí, za touhle zdí bojuje o život a on tu jen tak postává. Během zlomku sekundy, zatímco mu tohle vše problesklo hlavou, se jeho tělo již dalo do pohybu, pomocí Síly probořil část zdi a když proskakoval dovnitř, prořízl Sílu výkřik bolesti.

Z pohledu Ahsoky Tano: Jak se Ahsoka Tano blíží k budově, ve které drží inkvizitoři děti, Síla ji nabádá k opatrnosti, ale co, prostě tam vpadne, popadne děti a hurá pryč, rychlá a snadná akce. Z opasku vytahuje světelné meče, pomocí síly rozráží okno, rozbíhá se a plavným skokem proskakuje dovnitř, kde dopadá do kotoulu, ze kterého plynule vstává do základního postoje se světelnými meči v rukou. A ejhle, vedle inkvizitorů stojí v místnosti ještě pět dalších temných postav, ze kterých vyzařuje aureola temné strany. "Nazdar bubáci," pozdraví je, "nenechte se rušit, jen si vezmu děti a hned zase mizím," říká a vkládá do toho Sílu ovlivňujíc jejich mysli.

"Nikam nepůjdeš, Jedi, a děti tu také zůstanou!" Odvětí jeden z inkvizitorů.

"Myslela jsem si, že tenhle plán se vám nebude líbit, tak jinak, pokud se nemýlím, tohle předání dětí není oficiální imperiální akce, že ne? Takže já si teď odvedu ty děti a všichni pak budeme hezky potichu jako myšky o tom, co se zde dnes dělo. Anebo si ty děti neodvedu a postarám se, aby se impérium dozvědělo, kam jste ty děti zašantročili. Co myslíte, bude císař rozjařeně skákat nadšením, až se dozví, co za jeho zády vyvádíte?"

"Tvůj návrh má jednu slabinu, Jedi, z téhle místnosti živá neodejdeš, a tak nebudeš ani nikomu povídat, co se zde dělo," odpoví nejmocnější ze Sithů a zažehne své rudě červené světelné meče.

"No uvidíme, kdo odtud neodejde," odvětí Ahsoka Tano, rozžehne stříbrně bílá ostří svých světelných mečů a zaútočí na Sitha. Útočí zuřivě jako divoká kočka, úder stíhá úder a halou se rozléhá temné hučení světelných mečů. Ahsočin bojový styl je agresivní a pohyblivý, velice účinný, spoléhajíc na rychlé vítězství, avšak také fyzicky velice náročný, sith se pouze brání a vykrývá údery. "Musím to s ním rychle skončit, čeká mne pak ještě boj s jeho čtyřmi žáky a dvěma inkvizitory a ten stěží zvládnu, pokud se teď příliš unavím, " pomyslí si Ahsoka, avšak proniknout obranou temného lorda se jí stále nedaří. Už začíná být zadýchaná a temný lord začíná útočit, nejprve opatrně, zkoušejíc její obranu a pak stále dotěrněji, uhýbá před jeho údery hbitě jako lasička a přitom využívá situace a vrací mu údery, nejprve za každý jeho úder dva, pak jeden a stále méně a méně, až se už jen brání. Stěží popadá dech, zdá se jí, že její plíce prasknou nedostatkem kyslíku a již jen z posledních sil odráží dotěrné rudé ostří, které se s každým útokem prokousává její obranou stále blíž a blíž k jejímu tělu. Zmocňuje se jí zoufalství, které jí dodává sílu znovu zaútočit, sází vše na jednu kartu, provádí nečekaný tvrdý útok, kterým si sice zcela odkrývá obranu, avšak pokud uspěje, dokáže ještě otočit boj a odvrátit porážku. A vskutku, sithský lord je překvapen a reaguje na její útok pomalu, avšak ne dostatečně pomalu, v poslední chvilce odráží útok a Ahsoka vidí, jak se rudě žhnoucí čepel neodvratně blíží k jejímu tělu a ona nemá, jak ji zastavit. Jejím tělem projíždí palčivá bolest, ústa nemají sílu vykřiknout, zato však v Síle se rozeznívá její bolestný výkřik. Současně s tím se stalo něco podivného, stěna na druhém konci mísnosti jakoby implodovala dovnitř a vzniklým otvorem proskočila postava jako z noční můry, Darth Vader, blesklo jí hlavou, avšak co to, v postavě Darth Vadera vidí hluboko v Síle ukrytou ještě jednu postavu, Anakina Skywalkera, jejího jediského mistra, který zmizel před sedmnácti lety. Hraje si s ní takhle umírající vědomí? S touhle otázkou její mysl zahalila tma a ona se skácela k zemi.

Z pohledu Darth Vadera: Když Darth Vader doskočil do haly, na jeho impozantní postavu se upřely zraky všech, zde přítomných. A nebyl to zdaleka jen jeho nenadálý příchod a nezvykle vyhlížející zbroj, co přitáhlo jejich pozornost, pro všechny k síle citlivé bytosti patrná majestátnost aury, která ho obklopuje společně s pověstí, která ho předchází, to vše z něj činí pravého rytíře temné strany.

Dva imperiální inkvizitoři a pět cizích sithských lordů, z nichž jeden právě svým světelným mečem proklál tělo Ahsoky Tano, jeho bývalé padawanky, poslední blízké bytosti, která mu zbývá. Přijde o ni snad ihned poté, co ji po tak dlouhé době opět nalezl? Zahrává si s ním snad opět takto krutě osud, opakuje se snad opět stejná situace, jak když se před lety vrátil na Tatooine pro svoji matku, jen aby zjistil, že byla právě zavražděna zločinci, opakuje se snad opět situace, kdy zemřela Padmé? A stejně jako tenkrát na Tatooine, cítí mocný příliv temné strany, síla proudí stále silněji jeho tělem, až se sám stává sílou, nástrojem temné strany a temná strana se stává nástrojem jeho, nástrojem pomsty. Zažehne svůj světelný meč a vykročí.

Jeden z inkvizitorů ho osloví: "Lorde Vadere, ujišťu," jeho slova přeruší temně rudý světelný meč. Druhého inkvizitora odmrští pomocí síly proti zdi, dopadne na ni s temným zaduněním, které se přenese do konstrukce budovy, tělo inkvizitora se bezvládně sesune k zemi, ze zdi se uvolní trocha omítky a z trámů pod střechou se začne k zemi snášet část z během let zde nastřádaného prachu.

Mezi ním a objektem jeho pomsty stojí ještě dva Sithové, kteří na něj zaútočili světelnými meči. Boj s nimi netrval dlouho, čepel jeho světelného meče jako voda proniká mezerami v jejich obraně.

Pakliže při boji s prvními dvěma Sithy se světelný meč v jeho rukou choval jako voda, k nejsilnějšímu z cizích Sithů se přiřítil jako povodeň a zahltil jeho obranu. Stejně jako na začátku předchozího boje se Sith pouze bránil, avšak přesto se již na první pohled jedná o dvě naprosto odlišné situace, tento boj je jiný, odlišný od prvního, kdy cizí Sith zpočátku zkoumal svoji soupeřku a snažil se odhalit její slabiny. Na to nyní nemůže ani pomyslet, zoufale se brání, dotlačen Darth Vaderem na samu hranici svých možností, útoky se mu daří vykrývat v poslední chvíli a několikrát jen s notnou dávkou štěstí, nemůže si dovolit sebemenší chybičku.

A ta nakonec přichází a světelný meč Darth Vadera proniká jeho tělem, z jeho úst vychází poslední vzdech, z jeho očí upřených na svého soka vyprchává život a on se kácí k zemi.

Je dobojováno, Darth Vader přehlédne výjev zkázy, v dáli nastupují dva zbývající Sithové do vesmírné lodi a odvádějí s sebou děti - to počká, dětem zatím nic nehrozí, sithové je chtějí živé stejně, jako je živé chce impérium a on dobře ví, kam si pro ně za pár dní dojde.

Avšak co to, v Síle cítí, že Ahsoka není mrtvá, je ošklivě zraněná, avšak není ještě mrtvá. Zvedne její útlé tělo a s Ahsokou v náručí vyjde na pole, po kterém přišel, na kterém právě přistává loď, kterou pomocí Síly přivolal. Ahsoku předá lékařskému droidovi a čeká, až ji droid vyšetří.

"Lorde Vadere, uložím ji do nádrže s bactou, to ji dokáže udržet po nějakou dobu naživu, ale vyléčit ji nedokážu," zapípá lékařský droid.

"Pak ji tedy musíme převézt do nemocnice, ve které mají nejlepší vybavení!"

"Obávám se, Lorde Vadere, že nejlepší dostupné lékařské vybavení, kterým impérium disponuje, máme my zde."

"Zde by se hodila pomoc Jedie," pomyslí si Darth Vader. Moc Sithů je sice značná, a to i co se týče léčitelských schopností, sithové umí například zneutralizovat účinky kteréhokoli známého ze známých jedů, pokud s jeho neutralizováním začne sith včas, avšak sithské léčitelské schopnosti se týkají výhradně léčby sama sebe. Hodil by se zde Jedi, drobný problém však spočívá v tom, že jediného Jedi, který se na mne nevrhne s rozžatým světelným mečem, sotva mne spatří, umisťuje právě lékařský droid do nádrže s bactou.

"Anebo," rozzářily se Darth Vaderovi oči, "Jediové nejsou jediní, kdo dokáže léčit druhé pomocí Síly, léčitelé, ta zvláštní čeládka, která užívá Sílu bez toho, aby používala pouze její temnou nebo světlou stranu a která odmítá léčit jak sithy, tak Jedie, považujíc je za dva gangy, rvoucí se mezi sebou o vládu nad galaxií."

Léčitelé sice odmítají Sithům léčbu, ale Darth Vader ví, že kdysi jeden z nich podvakráte vyléčil zakladatele pravidla dvou, Darth Banea. Poprvé ho k tomu přiměl pohrůžkou, že ublíží jeho dceři, podruhé ho k tomu přiměla Baneova učednice Darth Zannah lstí, jedním z těchto příkladů se bude Darth Vader řídit.

Když se před zhruba dvěma hodinami vynořila Darth Vaderova loď z hyperprostoru, přiblížila se k planetě, kolem níž nyní obíhá na oběžné dráze. Na jednom ze tří kontinentů planety, pokrytém převážně lesem, objevil dálkový průzkum povrchu planety přesně v místech, kde by měl podle imperiální databáze žít léčitel, na okraji lesní mýtiny stojící srub.

Když o několik minut později přistával na mítině, vyšla ze dveří srubu postava a vydala se mu vstříc. "Vítejte v mém skromném příbytku, Lorde Vadere," pozdravil ho léčitel, "temný pán ze sithu a šedá Jedijka, věru podivná dvojice mne dnes poctila návštěvou," pokračuje léčitel poté, co se jeho zraky upřely na nádrž s bactou, ve které se v husté kapalině vznášelo Ahsočino tělo a se kterou pospíchal lékařský droid Darth Vaderovi v patách.

"Podivné časy plodí podivná přátelství," odvětí Darth Vader, "nicméně, povídat si o, připouštím, k kontextu naší specializace na temnou a světlou stranu síly, podivných aspektech vztahu vůči mé bývalé padawance, jsem nepřiletěl."

"Ano, povšiml jsem si, že není zrovna v nejlepším zdravotním stavu, ať ji droid zaveze dovnitř, vypustí bactu a já se pustím do léčení," pravil léčitel. "No, netvařte se tak překvapeně, nedělám to kvůli vám. Už několik týdnů mám při meditacích vize o této chvíli a Síla mi říká, abych ji vyléčil."

Poté, co se Ahsoka probudila do zvláštního stavu polovědomí a začala částečně vnímat své okolí, zdálo se jí, že se vznáší v nějaké husté kapalině. Poté upadla do stavu polosnění, ve kterém k ní přišel její mistr Anakin Skywalker v těle Darth Vadera: "Ahsoko, proč jsi odešla? Kde jsi byla, když jsem tě potřeboval?"

"Rozhodla jsem se, nemohla jsem zůstat."

"Bylas sobecká."

"Ne!"

"Opustilas mne. Podívej, co se ze mne stalo, víš, kým jsem se stal."

"Ne, ne, šla jsem svou cestou..."

A nadále se střídal stav polobdění s vizemi, ve kterých viděla možné varianty budoucnosti, v některých se spolu pustili do boje a umírala buďto ona, nebo Darth Vader, v některých společně bojovali proti císaři a společně umírali, v jiných vítězili a po císařově smrti se impérium rozpadalo v občanských válkách a když se poté na hranicích známého vesmíru objevil národ militantních a agresivních cizinců, žádný z vzájemnými boji vyčerpaných států, na které se galaxie rozpadla, neměl sílu je zastavit.

Jedna z vizí přece jen ukázala lepší verzi budoucnosti, Ahsoka a Darth Vader v ní nebojovali mezi sebou, ani se nevydali společeně bojovat proti císaři, ale domluvili se a každý z nich začal pracovat na plánu na jeho svržení, své dávné plány, které kdysi chtěl realizovat společně s Padmé, která je odmítla, teď Anakin realizoval s Ahsokou. Odolal pokušení, kdy Ahsoka, narozdíl od Padmé, mohla být díky svému šermířskému umění se světelným mečem oním příslovečným jazýčkem na vahách, který přikloní vítězství na jeho stranu a pustili se spolu do realizace tajného plánu. Mezitím však císař zemřel na palubě zanikající hvězdy smrti, Darth Vader stanul v čele imperiálního zůstatku a společně s Ahsokou a velkoadmirálem Thrawnem začal znovu sjednocovat galaxii. Začali společně budovat impérium s lidskou tváří, v jehož čele stál císař Darth Vader, zosobněním zmíněné lidské tváře se stala Ahsoka a údernou pěstí vojenská genialita velkoadmirála Thrawna. Když se pak na hranicích impéria objevili Yuuzhan Vongové, jak zní jméno oněch agesivních cizinců, velkoadmirál Thrawn v čele imperiální flotily je rozdrtil v jediné gigantické bitvě, pronásledoval do neznámých oblastí a jejich zbytky vyhnal za hranice galaxie.

Zatímco léčitel uzdravoval zranění na Ahsočině těle, vyšel Darth Vader před srub, posadil se na lavici pod oknem a ponořil se do meditace. Po zhruba dvou hodinách, které mu uběhly až překvapivě rychle, vyšel ze dveří léčitel a prohlásil: "Hotovo, za chvíli se probudí."

Ahsoka procitla ležíc na slamníku v místnosti ze dřeva postaveného domu, oknem pronikaly dovnitř paprsky zapadajícího slunce a v nose ji polechtala pryskyřičná vůně dřeva. Když si oblékla šaty ležící vedle ní, uslyšela zavrzání dveřních pantů, povědomý hlasitý dech vydávaný dýchacím zařízením Darth Vaderova obleku a prkno zavrzající pod Darth Vaderovým krokem.

"Anakine?"

"Býval jsem Anakin, ale zničil jsem své bývalé já, bylo slabé."

Otočila se k němu: "Cítím tě, že jsi tam někde uvnitř. Neopustím tě. Tentokrát ne!"

"Ahsoko..."

Dívajíc se mu do očí, vykročila, několika kroky došla k němu, drobná útlá postavička vedle jeho dvoumetrové výšky, ruce spuštěné vedle těla.

Z pohledu Ahsoky Tano: Když Darth Vader objal Ahsoku, ucítila ve svém těle příval temnoty, temná strana se přiřítila silou uragánu, mísila se s její světlou Sílou až v záblesku bílého světla ztratila vědomí.

Z pohledu Darth Vadera: Darth Vader objal Ahsoku, jeho rukou projela mocná vlna světlé strany a jeho tělo se rozvířilo mocným vírem Síly mísícím temnou a světlou stranu a on v oslepujícím záblesku ztratil vědomí.

Když Darth Vader a Ahsoka vyšli ze srubu, nepatřil už Darth Vader temné straně a Ahsoka nepatřila světlé straně. Oběma proudila těly Síla, poprvé po desítkách tisíc let opět sjednocená.

Dlouhé období rozdělení Síly na temnou a světlou stranu se právě začalo chýlit ke svému konci.

Popošli na paseku, Ahsoka pohlédla na Darth Vadera, mrkla na něj a prohlásila: "Máš mne zas na krku, Skájo."

Petr Boubel

Pokračování příběhu Úsvit impéria s lidskou (togrutí) tváří.


Další články:

Strom jilm horský se názývá též jilm drsný.

Vodní zámek Blatná obklopuje zámecký park.

Řád jezuitů nechal zámek Římov vystavět jako barokní zámeček.

Hořčice čínská je jednoletá rostlina dnes zdomácněná a pěstovaná.

Severočeský zámek Ploskovice pochází z šestnáctého století.

Exotické ovoce papája se pěstuje v tropických a subtropických zemích.

Želva kožatka velká váží až 800 kilogramů.

Listnatý strom jilm habrolistý roste na na okrajích lesů, ve smíšených hájích a na náplavech řek.

Dnes již vyhubená alka velká hnízdila v severní části Atlantiku.

Dlouhá velká čínská zeď se táhne podél severního pomezí Číny.

Romantický zámek Žleby již několikrát využili filmoví tvůrci.

Nejvodnatější řeka světa je Amazonka protékající oblastí Amazonie.

A svět se točí dál

Poslechněte si krátký příběh o znovusetkání Darth Vadera a Ahsoky Tano, zaposlouchejte se do příběhu z dávných dob, kdy si Ashla a Bogan vyvolili avatary znovusjednotivší v té době rozdělenou Sílu.

Ač by se po přečtení tohoto příběhu mohla nezasvěcenému čtenáři Ahsoka Tano zdát slečinkou, která když se ztratí v lese, sežere ji vlk, opak je pravdou. Popravdě řečeno, najít soupeře, který by ji překonal a jehož zasazení do tohoto příběhu by zároveň nerozhodilo dějový průběh ostatních příběhů, mi zabralo notnou chvíli. S Darth Maulem se utkala již v jiném příběhu a měla nad ním navrch, Darth Sidious by sice vyhovoval, avšak jeho zakomponování by rozhodilo celý následný děj, jak by dopadlo střetnutí s Obi-Wan Kenobim, je otázka, mnozí by ho možná považovali za silnějšího, avšak podívejme se na jejich souboje s Darth Maulem, zatímco Ahsoka měla nad Darth Maulem od začátku střetnutí navrch a Maula zachránil útěk a skutečnost, že Ahsoka měla důležitější věci na práci, než se za ním honit, v souboji s Obi-Wanem měl navrch Darth Maul a Obi Wan zvítězil jen díky šťastém zásahu poté, co Darth Maul udělal chybu, neskončil rychle souboj a začal Obi-Wana trápit a pohrávat si s ním. A pak přišel šťastný nápad se sithskými mistry o jejichž planetě Dromund Kaas se zmínil klonům první imperiální velitel 501. legie.

V příbězích o Darth Vaderovi jsem si povšiml poněkud nedarthvaderovského (nebo chcete-li nesithského) chování při jeho setkání se svými blízkými z jediských dob (Padmé, Obi-Wan, Ahsoka) a s jeho synem. Mimochodem, Ahsoka je z nich jediná, která se k němu nezachovala jako (doplňte vhodný výraz) nebo se nechovala jako v jakémsi pominutí smyslů (Padmé).

Když jsem dal tento příběh přečíst kamarádovi, povšiml si jednoho detailu: "Impérium s lidskou tváří, Ahsoka Tano však není člověk." :)
Výborný postřeh, v příběhu je sice ukryto několik narážek, dvojsmyslů a skrytých významů, ale tahle legrácka je tam neplánovaně. Ona zmíněná lidská tvář je myšlena obrazně a slovní spojení impérium s togrutí tváří by přeci jen tento obrazný význam ztratilo.

A svět se točí dál.