A svět se točí dál

Fauna a flóra Evropy

Maďarská puszta
Maďarská puszta je jedním z životních prostředí, ve kterých žije fauna a flóra Evropy. Obrázek: Wikipedia, autor: Pecalux.

Pro hustě zalidněný kontinent Evropa je typickou a nejvíce rozšířenou krajinou kulturní step. Pouze na severu má Evropa rozsáhlé lesy tvořené pásem jehličnatých lesů a středoevropského listnatého lesa. Směrem na sever navazuje na les pásmo tundry, na jihovýchodě step tvořená porostem trav a na jihu je to mediteránní neboli středozemní podoblast s tvrdolistými dřevinami.

Původní zástupci evropské fauny se buďto přizpůsobili prostředí kulturní stepi a kulturní krajiny obecně, vyhynuli nebo jsou uměle chráněni před vyhynutím. Další z původních druhů evropské fauny jako například vlci, medvědi či orli přežívají ve zvláště chráněných nebo odlehlých oblastech Evropy, případně byli do evropské přírody opětovně vysazeni. V horských oblastech Pyrenejí, Alp či Karpat přežily některé endemické druhy.


Další články:

Velkou čínskou zeď postavili Číňané v době dynastie Ming.

Jak přišla Velká sfinga o svůj dnes již ztracený nos? Traduje se několik teorií.

Přestupné roky vyrovnávají kalendář s délkou roku.

Pampeliška lékařská je druh severský.

Co byla Domesday Book v Anglii Viléma Dobyvatele.

Žábronoš skvrnitý je ocasatý obojživelník.

Laponsko se rozkládá na severu Skandinávie a poloostrova Kola.

Máčka skvrnitá je žralok rozšířený u břehů Evropy.

Velká sfinga stojí v Gíze a patří mezi k nejstarším památkám naší planety.

Šíření dubů Evropou začalo před patnácti tisíciletími.

Mžení bylo posléze zahrnuto pod mrholení.

Chippendale je umělecký sloh nábytku.

A svět se točí dál

Fauna a flóra Evropy, druhém nejmenším světadílu našeho světa, který je charakteristický vysokou urbanizací, což zde pro faunu a flóru vytváří specifické podmínky.

A svět se točí dál.