A svět se točí dál

Památky v Horšovském Týně

Dominantu Horšovského Týna i celého okolí tvoří hojně navštěvovaný hrad a zámek. Turisté obdivují také měšťanské domy na náměstí, renesanční radnici, kostely a zvonici, která skrývá třítunový zvon. V červenci pak Horšovský Týn pravidelně ožívá tradiční Anenskou poutí spojenou se slavnostmi města.

Zámek Horšovský Týn
Pohled na zámek Horšovský Týn.

V mělkém údolí řeky Radbuzy se na obou jejích březích rozkládá město Horšovský Týn, které bylo v minulosti významnou rezidencí pražských biskupů a arcibiskupů. Díky historickému centru, které je tvořeno souborem historických stavebních památek pocházejících z doby sahající od gotiky po začátek 20. století, je město městskou památkovou rezervací. Měšťanským domům na náměstí vévodí renesanční budova radnice. Stojí zde také zvonice, který ukrývá třítunový zvon, arciděkanský kostel sv. Apolináře a městský kostel sv. Petra a Pavla s přístupnou vyhlídkovou věží.

Státní hrad a zámek Horšovský Týn byl původně biskupským hradem založeným ve 13. století. V 16. století získal panství významný český rod Lobkoviců, kteří hrad zničený rozsáhlým požárem přestavěli na renesanční zámek. Po bitvě na Bílé hoře koupil panství jako levný konfiskát rod Trauttmansdorffů, který ho vlastnil až do roku 1945. Hrad a zámek, národní kulturní památka, nabízí návštěvníkům několik prohlídkových okruhů: zámek, hrad, purkrabský palác, kuchyně, Mitsuko. Řadí se tak mezi nejvíce zpřístupněné historické objekty v České republice. K zámku přiléhá rozsáhlý zámecký park s řadou vzácných dřevin a několika zajímavými stavbami.

Nedaleko města na Šibeničním vrchu, kde stojí rozhledna, která je celoročně volně přístupná. Zámeckým parkem provede návštěvníka naučná stezka Královská rokle. Naučná stezka Obora Horšov vede k půvabnému loveckému zámečku Annaburg.

A svět se točí dál

Památky v Horšovském Týně který je městskou památkovou rezervací představuje především městská památková rezervace, hrad a zámek.

A svět se točí dál.