A svět se točí dál

Mřenka mramorovaná

Mřenka mramorovaná
Mřenka mramorovaná. Obrázek: Wikipedia, autor: Michal Maňas (User:Snek01).

Při dně čistých tekoucích vod žije málo pohyblivá, protáhlá, jakoby mramorová rybka s vousky kolem úst - mřenka mramorovaná.

Mřenka mramorovaná je názorným příkladem tzv. bentických ryb, které se nedovedou pohybovat trvale mezi hladinou a dnem jako většina ostatních ryb, nýbrž jen zdánlivě bezmocně poskakují po dně. Mají totiž zakrnělý plynový měchýř.

Mřenka mramorovaná bývá 7 až 15 centimetrů dlouhá, ale budí dojem rybky daleko menší, protože její tělo je hadovité, nízké. Bývá ukryta na dně vody pod většími kameny nebo pod převislým břehem a loví drobnou kořist ze dna citlivými ústy. Teprve, když je vyplašena, poskočí a snaží se ukrýt za nejbližším kamenem.

Mřenka mramorovaná se tře od dubna do června na zarostlých mělkých místech. Droboučké jikry nacházíme nalepené na kamenech. Mladý plůdek vídáme jen velmi zřídka, protože pro svou drobnost a samotářský způsob života ujde pozornosti.

Maso těchto drobných rybek je velice chutné. Podle V. Dyka byly u nás mřenky chovány ve zvláštních čistých rybnících, aby jich byl vždy dostatek. O pěstování mřenek existují zápisy již ze 16. století.

Dříve se věřilo, že tzv. grundle, podávané ve výletních hospůdkách podél Vltavy koncem 19. a na začátku 20. století, byly mřenky. Dnes máme spíše za to, že se jednalo o nejrůznější drobné rybky pečené na velikých pánvích.

Mřenka mramorovaná se živí drobnými bezobratlými živočichy dna, např. larvami (pakomáry).


Další články:

Největší poušť světa se rozkládá na severu Afriky.

Velká čínská zeď se táhne do délky cca 4800 kilometrů.

Kremasti na ostrově Rhodos leží při západním pobřeží.

Jelec proudník se živí především hmyzem a jeho larvami.

Skalní město Petra v Jordánsku bylo vytesané v pískovci.

Největší zvíře na Zemi je plejtvák.

Největší mořská želva na světě je kožatka velká, vzácný mořský plaz.

Ostrov Gozo odděluje od sousední Malty dvacet minut plavby.

Ostrov Bornholm leží v blízkosti švédského pobřeží.

Velká sfinga v Gíze zažila řadu překvapivých zvratů.

Nejdražší města světa podle různých hledisek.

Římská města byla budována vždy podle stejného plánu.

Výrobky z jadeitu si získaly oblibu především v Číně a Mexiku.

Jelec tloušť dorůstá maximální hmotnosti 7,26 kilogramu.

A svět se točí dál

Mřenka mramorovaná byla dříve poměrně hojná, ale v důsledku znečišťování toků její početnost výrazně poklesla.

A svět se točí dál.