A svět se točí dál

Observatoř Greenwich

Observatoř Greenwich
Observatoř Greenwich. Obrázek: Wikipedia, autor: ChrisO.

Královskou observatoř v Greenwichi založil anglický král Karel II., který se sám zabýval astronomií. Postavil ji Christopher Wren v roce 1675. Prvním královským hvězdářem se stal John Flamsteed, významný astronom své doby. Cílem královské observatoře Greenwich bylo vytvořit přesné mapy hvězdné oblohy a přehledy o pohybu planet pro námořníky.

Greenwich se stala střediskem pro měření času. Greenwichský světový čas, světový časový standard, byl přijat v roce 1884.

Greenwich byla po několik staletí nejdůležitější světovou observatoří, avšak kvůli znečištěnému ovzduší v Londýně a výstavbě veřejného elektrického osvětlení bylo ve 20. století nutno přemístit astronomická zařízení do míst méně zasažených civilizací.


Další články:

Plejtvák obrovský je schopný plout rychlostí až 37 km/h.

Na co má nárok dárce krve? Na volno a odpočet z daně.

Kostel svatého Jakuba Většího Praha zpatřil františkánům.

Největší mořská želva na světě je kožatka velká, která klade vajíčka do hlubokých jam v písku.

Obří exoplaneta u hvězdy Kappa Andromedae dosahuje velikosti třináctkrát zvětšeného Jupiteru.

Pamukkale si získalo oblibu turistů.

Bangladéšané jsou převážně Bengálci.

Byzantský kostel Panagia i Kera je klenot byzantské architektury.

Sleziník severní je hustě trsnatá kapradina.

Planeta Venuše má hmotnost 81,5 % Země.

Kostel svatého Martina ve zdi kde se přijímalo pod obojí.

Jablovci žili v prvohorách.

A svět se točí dál

Observatoř Greenwich se nachází na kopci v Greenwich Parku v londýnském obvodu Greenwich. Britští astronomové používali observatoř pro svá měření po několik staletí.

A svět se točí dál.