A svět se točí dál

Rejsek obecný

Rejsek obecný
Rejsek obecný (Sorex araneus). Wikipedia, autor: Manuel R.

Těměř každý typ lesa od nížin po vysokohorské oblasti, hustě zarostlé břehy vodních toků, zahrady, louky i polní remízky obývají drobní živočichové tvarem těla i zbarvením připomínající myši nebo hraboše. Avšak při pozornějším pohledu si všimneme jejich protáhlé tlamičky, která vybíhá v jakýsi protáhlý rypáček zjistíme, že s myšmi a hraboši nemají nic společného. Naopak tvar jejich chrupu a množství drobných, jako jehly špičatých zubů nás upozorní, že se jedná o charakteristické znaky příslušníků řádu hmyzožravců. Čeleď těchto drobných savců se nazývá rejskovití (Soricidae) a zahrnuje kolem 170 různých druhů, z nichž 7 žije na území České republiky. A nejrozšířenější z nich je rejsek obecný.

Rejsci jsou nesmírně pohybliví. Téměř celý den pobíhají a veškeré toto hemžení má jediný cíl - co nejvíce ulovit. Pohyblivý rypáček se jim neustále otáčí na všechny strany a snaží se zachytit pachové stopy po případné kořisti. Ostrým zubům rejska obecného nedokáže odolat žádný krunýř brouka, snadno zpracuje měkké pavouky, různé červy, slimáky a nezastaví se ani před mláďaty hrabošů, myší nebo drobných ptáků. S chutí požírají rejsci obecní i mršiny, pokud nejsou v hnilobném rozkladu. Množství potravy přesahuje každodenně až 2x vlastní tělesnou hmotnost rejsků, takže mají sotva 2 až 3 hodiny času na odpočinek. Jejich apetit souvisí s jejich trávicí soustavou, která nedokáže zcela využít všechny výživné látky z přijaté potravy. Brzy po pozření potravy vylučují trus, který obsahuje mnoho nestrávených zbytků. Proto musí být přísun potravy nepřetržitý.

Tělo rejska obecného včetně ocásku dlouhého 4 až 5 centimetrů je dlouhé 12 až 13 centimetrů. Zbarvení srsti je na hřbetní straně hnědé a břišní špinavě bělavá.

S rejskem obecným se můžeme setkat všude, kde je nějaký hustší porost. Úkryt mu poskytují různé zemní štěrbiny, dutiny mezi kořeny nebo opuštěné nory jiných živočichů. Žije samotářským způsobem života a pokud do jeho teritoria vstoupí jiný rejsek, strhne se mezi nimi boj.

Páření rejska obecného probíhá v dubnu až srpnu a od dubna do září může samice odchovat i 3 až 4 pokolení. Březost trvá cca 20 dnů a v jednom vrhu bývá 5 až 10 mláďat. Mláďata rostou velmi pomalu, teprve po 15 až 18 dnech se jim otevírají oči a mateřské mléko sají až do stáří asi 26 dnů. Až poté se osamostatňují a opouštějí rodné hnízdo.


Další články:

Ploník obecný vypadá shora jako lesík miniaturních jehličnatých stromků.

Zámek Průhonice poskytuje sídlo Botanickému ústavu Akademie věd ČR.

Blatnice skvrnitá připomíná vzhledově ropuchu s hladkou pokožkou.

Vřes obecný je 30 až 60 centimetrů vysoký.

Skalní město Petra v Jordánsku je obklopené neprostupnými horami.

Největší poušť světa se rozkládá na severu Afriky.

Zámek Zbraslav se honosí anglickým parkem.

Zámek Vinoř se dnes nachází na území města Prahy.

Americké hořící město Centralia v Pensylváni, v jehož podzemí doutnají uhelné sloje.

Rohovník obecný roste ve východním Středomoří.

Poušť Lút je nejteplejší místo světa s teplotou povrchu 70,7 °C.

Zámek Žleby vznikl z původního hradu.

Máčka skvrnitá je menší druh žraloka.

A svět se točí dál

Rejsek obecný jeden z našich nejhojnějších savců. Je aktivní po celý rok a do zimního spánku neupadá. Z úkrytů rejsci vylézají převážně až po setmění.

A svět se točí dál.