A svět se točí dál

Indiáni Navajo

Indiáni Navajo
Indiáni Navajo. Obrázek: Wikipedia, autor: Robfergusonjr from various public domain sources.

Ze 220 000 indiánů Navajo (vlastní označení Diné - lid), jejichž jazyk patří k athabaským jazykům, se usídlilo asi 160 000 v rezervacích v severovýchodní Arizoně, Coloradu, Utahu a Novém Mexiku, tedy v oblasti, kde se usadili kolem roku 1400 po příchodu z Kanady. Dnes mají indiáni Navajo vlastní školy a od roku 1969 také vlastní univerzitu, kde se seznamují s jazykem navajo a s navajskou kulturou. K tomu patří především předávání vědomostí šamanů, v jejichž léčitelských obřadech hrají vedle písní roli také pískem vysypávané obrazce s motivy léčivých rostlin a mytických událostí.

V poslední době se řada indiánu Navajo v ekonomicky aktivním věku stěhuje z rezervace pryč.

Ekonomika kmene indiánů Navajo je vedle pastevectví a extenzívního zemědělství založena na těžbě ropy, uranu a uhlí, na turistickém ruchu, kdy návštěvníkům nabízejí jedak, tradiční kulturu původních obyvatel, jednak přírodní zajímavosti, jako je Monument Valley, Kamenná duha nebo Antilopí kaňon a na provozování kasin.

Dodnes se mezi indiány Navaji udrželo používání tradičních obydlí zvaných hogan, která tvoří osmiúhelníkový dřevěný srub pokrytý hlínou a drnem.


Další články:

Původně raně gotický kostel Panny Marie pod řetězem v Praze.

Státní hrad Kunětická hora tvoří charakteristickou dominantu východočeského Polabí.

Anglický hrad Windsor v hrabství Berkshire je druhý největší obývaný hrad na světě.

Stálezelený rohovník obecný se rozšířil po celém Středozemí.

Byzantský hrad Angelokastro na ostrově Korfu nechal postavit despota Michael Angelos Kommenos.

Středomořský ostrov Gozo leží v blízkosti Malty.

Severočeský hrad Frýdštejn stojí na pískovcové skále.

Kde přesně byl situován ostrov Ithaka, rodiště Odyssea, dodnes není známo.

Ve velkých polštářích rostoucí mech ploník obecný patří na území ČR mezi běžnější mechy.

Až 24 metry vysoký strom přesličník obecný roste v tropické části Austrálie, jihu Asie a ostrovech v Tichém a Indickém oceánu.

Silně suchomilný vřes obecný dokáže růst i na stanovištích s chudým, nepříliš výživným substrátem.

Barokně přestavěný kostel svatého Jakuba Většího Praha patřil františkánskému řádu.

A svět se točí dál

Indiáni Navajo, žijící v jihozápadní části USA, si dokázali dodnes udržet některé prvky tradiční kultury.

A svět se točí dál.