A svět se točí dál

Nejužší domy v Praze

Nejužší dům, hotel či pekařství v Praze najdete v centru města.

Nejužší domy v Praze jsou i ve Štěpánské ulici
Úzké domy jsou v Praze i ve Štěpánské ulici.

Opravdu nejužší dům, nejen v Praze, ale pravděpodobně v celé České republice, najdete v Anežské ulici na Starém Městě. Dům je široký 2,25 metru, což z něj dělá nejmenší, respektive nejužší dům. Vznikl roku 1883 vestavbou do původní uličky, která vedla do dvora.

Další kuriozní miniaturu najdeme v Seminářské ulici, kde se mezi okolními domy tísní úzká budova hotelu Clementin. Hotel, který vznikl vyčleněním z původně větší stavby, bývá turisty často mylně považován za nejužší stavbu v Praze. Hotel Clementin je široký 3,28 metru, takže se sice nejedná o nejužší dům v Praze, bezpochyby ale jde o nejužší hotel.

Velmi úzké plně obytné domy najdete také v Lipové či Štěpánské ulici, kde se nachází nejužší dům s pekařstvím v Praze.


Další články:

Plíseň na potravinách se dokáže objevit nečekaně a nevítaně.

Psi a vlci mají společného předka v době pleistocénu.

Sassi di Matera v Itálii sloužila jako skalní obydlí.

Velká sfinga v Gíze se vzhledem lvího těla s lidskou tváří se tyčí v blízkosti velkých pyramid.

Jak vzniká med? Ve včelím úlu jej vyrábí včely.

Chiméra se používá jako synonymum něčeho nereálného.

Hořící město Centralia v Pensylvánii pod kterým zuří rozsáhlý podzemní požár uhelných slojí.

Fytoplankton se zkoumá pomocí satelitu.

Klíčení obohacuje potraviny. Proč je klíčení tak aktuální téma? Protože při svém krátkém růstu jsou klíčky schopny mnohonásobně navýšit obsah prospěšných látek.

Mizející studánky, kterých kdysi bývalo v krajině mnoho.

A svět se točí dál

Nejužší domy v Praze najdete v centru města.

A svět se točí dál.