A svět se točí dál

Newgrange

Za zimního slunovratu vysílá vycházející slunce paprsek světla do srdce Newgrange.

Newgrange
Newgrange je mohutné návrší z kamene a hlíny pokryté třpytícím se bílým křemenným štěrkem. Bylo obklopeno kruhem velkých, vzpřímeně postavených balvanů, z nichž se do dnešních dnů zachovaly jen dva u vchodu.

Objevitelé, kteří Newgrange v roce 1699 odkyryli, označili svůj nález jako jeskyni. Byla přisuzována Keltům a považována za pohřebiště králů z Tary. Newgrange byl dokonce dáván do spojitosti s šachtovými hroby v Mykénách. Ve skutečnosti je podstatně starší než Mykény, dokonce starší než Stonehenge nebo pyramidy. Newgrange, který je v irské literatuře oslavován jako sídlo Boynů, je megalitická chodbová hrobka pocházející z poloviny 3. tisíciletí př. n. l. a zjevně poukazující na vysoce rozvinutou společnost mladší doby kamenné, která tehdy v údolí řeky Boyne prožívala svůj rozkvět.

Chodba široká 0,9 metru a dlouhá 16,7 metru, orámovaná a střežená velkými monolity, vede k centrální hrobce, která má tři výklenky. Výška chodby činí u vchodu 1,5 metru a až v hrobce se zvyšuje na dvojnásobek. Hrobka a chodba jsou zakryty kamenným návrším, které sestává z odhadem 200 000 tun volně ložených kamenů. Celá stavba byla pečlivě izolována proti průniku vody a obklopena kruhem vzpřímeně postavených balvanů.

Newgrange ponechává mnoho otázek otevřených. Proč byly v tak pečlivě vybudovaném hrobě přechovávány pozůstatky pouze pěti lidí? Jak byly na toto místo dopraveny obrovské kamenné desky, které nebyly rozděleny na více kusů? Je rovněž možné, že se do této krajiny dostaly pohybem ledovců? Jak dlouho stavba trvala a kolik lidí se na ní podílelo? Některé kameny jsou zdobeny různými geometrickými vzory. Ale proč jsou tyto vzory někdy na místech, kde je za normálních podmínek není vidět?

V jiném bodě je jasnosti více. Archeolog profesor O'Kelly poukázal na to, že Newgrange je konstruován tak, aby v době zimního slunovratu světlo vycházejícího slunce dopadalo podélnou stranou chodby a do hrobky. A už v době, kdy byl Newgrange postaven, osvětlovalo v tento den slunce jeden jediný ozdobný kámen na konci hrobky.

Vchod byl původně zakryt kamenem. Avšak pečlivě vytvořená škvíra v příkrovu umožňuje, aby sluneční světlo proniklo. Tento efekt lze pozorovat pouze v době zimního slunovratu. Podobný efekt je znám i z pohřebiště Maes Howe na Orknejských ostrovech. Doba jeho vzniku se odhaduje na dobu přibližně 2700 let př. n. l. Tam však hrob ozařuje slunce jarního slunovratu. Význam slunce v Newgrange podporuje teorii, která vychází z rané irské literatury. Pohřebiště je uváděno ve spojitosti s mytologickými bytostmi, především s bohem dobra nazývaným Dagda, který byl uctíván jako bůh slunce.


Další články:

Egejská kultura se rozvinula ve Středomoří.

Koňský kaštan není příbuzný kaštanovníku setého.

Gejzír Strokkur vystřikuje do výše 25 metrů.

Fotbalista Pelé je sportovec, jehož jméno zná snad opravdu každý.

Landsbergit je přirozená slitina stříbra a rtuti.

Zámek Koloděje Praha vznikl postupnými původní tvrze.

Velká sfinga stojí na pyramidovém poli v Gíze v blízkosti velkých pyramid.

Civilizace Nazca v Peru zaznamenala rozkvět mezi lety 200 až 600 n. l.

Chodovská tvrz Praha je rekonstruovaný zámeček.

Střemcha obecná je rozšířena téměř v celé Evropě.

A svět se točí dál

Newgrange nalezneme v hrabství Meath v Irsku na severním břehu řeky Boyne, asi osm kilometrů západně od městečka Drogheda a necelých 50 kilometrů severně od Dublinu. Stojí na území, které tvoří smyčka řeky Boyne a které oplývá historickými památkami. V blízkosti se nacházejí dvě další pohřebiště, Knowth a Dowth, která jsou výrazně menší než Newgrange. Podle předpokladů jsou však obě o něco mladší. Pohřebiště v Knowthu sestává ze dvou chodbových hrobů a řada menších se nalézá mimo komplex. V okolí jsou ještě další pahorky s pohřebišti a vzpřímeně stojící kamenné desky. Celý komplex byl pravděpodobně po staletí uctíván jako posvátné místo. Na pohřebištích Knowth a Dowth jsou patrné ničivé stopy pozdějších dobyvatelů, ale Newgrange, jak se zdá, zůstal ušetřen.

A svět se točí dál.