A svět se točí dál

Ostrov Ascension

Již při prvním pohledu nabízí ostrov Ascension panoráma nevídané a velmi zvláštní. Půda je zde černá jako uhlí, rozervané skály, holé a zvlněné náhorní planiny pokryté čedičovou lávou, hory a především prudké tropické slunce.

Ostrov Ascension
Pohled od moře na Georgetown, hlavní město ostrova Ascension.

Ostrov Ascension je situován daleko od civilizace uprostřed Atlantského oceánu. Od afrických břehů ho dělí 1600 kilometrů. Tvoří ho sopečná skála, která vyvřela nad hladinu z podmořského pohoří táhnoucího se Atlantským oceánem ze severu na jih. Ostrov měří pouhých osmaosmdesát čtverečních kilometrů. Není vyhaslou, ale pouze spící sopkou. K posledním sopečným erupcím zde došlo před 500 až 600 lety. Vnitrozemí ostrova je poseto sopečnými kužely. Při západu slunce se lávové hory zbarvují do nejrůznějších odstínů hnědé, šedé, černé, tmavě zelené a kovově modré barvy.

Svou nehostiností a pouštním rázem připomíná ostrov Ascension měsíční krajinu. Ne náhodou si jej před časem NASA vybrala pro testování lunárního vozítka (Lunar Rover).

Na ostrově Ascension nežije domorodé obyvatelstvo. Pouze dočasně zde pobývá přibližně dva tisíce lidí. Britští a američtí vojáci a jejich rodiny, zaměstnanci telekomunikačních společností, technici z NASA a ostrované ze Svaté Heleny. Povolení k pobytu je vydáváno na stejnou dobu jako pracovní smlouva. Ženatým na dva až tři roky, svobodným na dvanáct až osmnáct měsíců. Delší pobyt by jim údajně mohl způsobit psychickou újmu vyplývající ze zdejších tvrdých podmínek.

Ostrov Ascension je jedním z posledních území patřících dosud britskému impériu, jehož součástí se stal v roce 1815. Z administrativního hlediska patří ke kolonii Svatá Helena. Vydává však vlastní poštovní známky, které jsou skvělým zdrojem příjmů. Oficiální politika se snaží udržovat ostrov bez stálých obyvatel, aby někdo v budoucnosti nemohl požadovat nezávislost ostrova. Proto musí ženy vojáků odjet porodit na blízkou Svatou Helenu. Na Ascensionu není přístav. Cestující jsou od lodi, která zakotví v pobřežních mělčinách, dopravováni na pevninu čluny.

Hlavním městem ostrova Ascension je Georgetown, který působí opuštěným dojmem stejně, jako celý ostrov. Několik kamenných budov postavených v koloniálním stylu, levné obytné bloky, obchody soustředěné v jedné ulici, sto let stará katedrála Saint Mary. V ulicích ani živáčka. Pod prudkým rovníkovým sluncem se toulat ani nedá. Zdejší dočasní obyvatelé tráví veškerý čas buď v práci nebo doma.

Na rozdíl od ostrova Sv. Heleny, který je přece jen kouskem Anglie osmnáctého století přenesené do tropů, je ostrov Ascension zcela amerikanizován.Tam, kde žijí lidé, například na americké základně, nebo Two Boats Village, stojí úhledná sídliště komfortních dřevěných domů se zdmi porostlými zářivě červenými, fialovými nebo bílými bougainvilliemi. Ulice lemují palmy a ibišky. Vše je úhledné a čisté, vzhledem připomíná cosi mezi americkou vojenskou základnou a městečkem v nevadské poušti.

Historie ostrova Ascension

Ostrov objevil v roce 1501 na svátek Nanebevzetí (Ascension) Portugalec Joao da Nova Castella a podle toho byl ostrov také nazván. Dlouhou dobu zůstal neobydlen a Portugalci si zde doplňovali zásoby vody a želvího masa před další cestou.

V sedmnáctém století se ostrov stal útočištěm slavného bukanýra Williama Damplera, který zde s celou posádkou ztroskotal. Námořníci se ubytovali v jedné ze zdejších jeskyní a živili se masem divokých koz, terejů a krabů. Za šest týdnů je vysvobodila fregata Východoindické společnosti. Od té doby se traduje nejslavnější pověst ostrova o pirátském pokladu ukrytém v některé z jeskyní.

Do historie vstoupil ostrov Ascension díky Napoleonovi. Po porážce u Waterloo ho Britové deportovali na blízkou Svatou Helenu. Obávali se však, že by Francouzi svého poraženého císaře mohli osvobodit právě z Ascensionu, a proto na ostrov poslali oddíl královského námořnictva. Ještě dnes zde stojí pevnosti a budovy, které si britští námořníci postavili ze sopečného kamene. Od roku 1815 patří Ascension Velké Británii.

Význam ostrova

Strategickou důležitost získal ostrov v okamžiku, kdy se stal střediskem světové telekomunikační sítě. V roce 1899 si ho Eastern Telegraph Company vybrala jako významnou podpůrnou základnu pro první podmořský kabel, který propojil Velkou Británii s jihoafrickým Kapským Městem. Brzy se připojily další telekomunikační společnosti.

K důležitému zvratu v osudu ostrova došlo za druhé světové války. Vylodilo se zde na 4000 amerických vojáků, kteří vybudovali letiště. Ostrov se tak změnil v obří letadlovou loď, která se stala mostem mezi Amerikou a Evropou, daleko od německých stíhaček a ponorek.

Po válce ostrov upadl opět do letargie až do roku 1956, kde se na něj vrátili Američané a vybudovali zde středisko kontroly zkoušek raketových střel.

V roce 1963 rozhodla BBC, že ostrov je nejvýhodnějším místem pro instalaci anténových systémů, které budou šířit její vysílání do celého světa.

O tři roky později na ostrov přišla NASA. Dnes zde má středisko sledování družicového systému a vesmírné výzkumné středisko. Přistávací plocha letiště, kterou společně využívají Britové i Američané, byla rozšířena a upravena tak, aby na ní mohly nouzově přistávat i raketoplány.

Strategický význam ostrova dále posílil při válce o Falklandy, která se v roce 1982 rozhořela mezi Argentinou a Velkou Británií. Ostrov Ascension se stal operačním a zásobovacím střediskem britské armády. Po několik týdnů patřilo zdejší letiště k nejfrekventovanějším na světě a díky němu také Britové válku vyhráli.

Mezi izolací a turistikou

Britové se dlouho snažili, aby ostrov Ascension zůstal stranou pozornosti. Jedinou možností, jak se na ostrov dostat, byla až donedávna loď Royal Ship Saint Helena. Poštovní loď u ostrova zakotví čtyřikrát do roka na své trase z Cardiffu do Kapského Města. Dnes zde pravidelně přistává i letadlo Tristar britského královského letectva na lince z Falkland.

Nejnověji se zdá, že britská vláda změnila své přesvědčení a plánuje ostrov otevřít turistice. Co ostrov Ascension turistům nabízí? Osmdesátosm čtverečních kilometrů měsíční krajiny, 44 sopečné kužele, z nichž nejznámější jsou Dark Crater a Devil's Riding Schol. Dále tři velké větrné mlýny vyrábějící elektřinu, množství ptactva, díky jehož koncentraci se ostrov stal rájem ornitologů, a večery se želvami kladoucími vejce do písku. A samozřejmě odloučenost ostrova od jakékoli civilizace, jeho romantický ráz a pocit dobrodružství, který zde návštěvníci mohou zažít.

Prostředí ostrova Ascension

Pláně ostrova jsou posety zelenými křovinami takzvanými mezquites původem z Mexika. Kdysi sem byly dovezeny k zalesnění. Dnes představují pro krajinu hrozbu. Typické jsou akácie, eukalypty, araukárie, bambusová křoví a banánové plantáže. Roste zde také pravý anglický pažit a kuriozní směsice evropské a tropické vegetace. Po té původní zbylo jen pár stop. Botanici dokázali identifikovat pouze dva druhy endemických travin a několik kapradin. O zbytek se postarali divoké kozy a dovezené rostliny. V Green Mountain rostou i lesy, sítiny a vysoké traviny.

Na plážích lemujících ostrov má průzračná voda tyrkysovou barvu. Koupání je zde dovoleno, ale u pobřeží jsou nepříjemná hejna malých patnácticentimetrových rybek, takzvaných black fish, které vmžiku pozřou vše, co do vody spadne, i když lidem nijak zvlášť nebezpečné nejsou.

Další pobřežní hrozbou jsou vlny zvané roller. Jsou pozůstatkem vzdálených bouří až někde u Falkland nebo v severním Atlantiku a dokáží změnit klidné moře v peklo.

Moře je čisté a z lodi lze pozorovat kamenité dno, stříbřité hřbety ryb, hrající si delfíny nebo žraloky.

Pravděpodobně největší popularitu si získaly zdejší zelené želvy (Chelonia mydas). Dosahují váhy až 400 kilogramů a od prosince do května připlouvají k ostrovu Ascension od pobřeží Brazílie, kde žijí, aby do písku zdejších pláží snesly vejce.


Další články:

Ostrov Langkawi si hlídá některá klidná zákoutí.

Vodomil černý se vodní brouk, který má v oblibě stojaté a pomalu tekoucí vody s vegetací.

Tropická cyklona je točící se větrný vír s okem uprostřed.

Velká sfinga stojí v Gíze poblíž velkých pyramid.

Ostrov Bornholm omývají vlny Baltského moře.

Stvořidla na Sázavě patří k nejkrásnějším úsekům.

Jak fungují 3D brýle, aby divák film vnímal třírozměrně.

Pomerančový džus se může chutí lišit.

Hrad Buchlov se pyšní mimo jiné i vzácnými sbírkami.

Dýně v kuchyni překvapí chutí i hezkým vzhledem.

A svět se točí dál

Ascension je sopečný ostrov v jižní části Atlantiku, který je vzdálený asi 1600 km od pobřeží Afriky. je tvořen sopečnou skalou, která vyvřela nad hladinu z podmořského pohoří.

A svět se točí dál.