A svět se točí dál

Články 32

Sargasové moře se nachází v severozápadní části Atlantského oceánu poblíž Bermud.

Proč mlha klesá dolů

Mlha
Zatímco ranní mlha pokrývá hladinu jezera, obloha zůstává čistá. Obrázek: Wikipedia, autor: Ralph F. Kresge.

Proč mlha klesá dolů?

Důvodem, který stojí za tím, že mlha klesá dolů, je oxid uhličitý, který je součástí vzduchu. Oxid uhličitý nerozmrzá, ale sublimuje (z ledu se proměňuje rovnou v páru). Podchlazený oxid uhličitý má totiž mnohem větší hustotu a hmotnost než okolní vzduch. Klesá tedy k dolů k zemi a vzduch bere s sebou.

Hadi vidí teplo, mají totiž pod očima jamky, ve kterých jsou umístěna zakončení nervových buněk citlivých na infračervené záření.

Wat Suthat, Bangkok je jeden z největších a nejkrásnějších chrámu ve městě Bangkok.

Saflorit se vyskytuje především na rudních žilách společně s nikelínem, skutteruditem, dalšími kobaltoniklovými minerály a také s ryzím stříbrem.

Někdejší hlavní arménské město Ani, kde prostřed rozpadlých hradeb a rozvalin kostelů stojí relativně dobře zachovalé pozůstatky katedrály.

Jitrocel kopinatý roste na sušších loukách, pastvinách, polích, písčinách, mezích a u cest z nížiny do hor, místy pospolitě.

Přehrady v Asuánu, kde byly na řece Nil postaveny dvě přehrady: starší Nízká Asuánská přehrada a novější Vysoká Asuánská přehrada.

Chata na pilíři uprostřed vod řeky Radbuzy postavili místní nadšenci v rámci letního tábora.

Tajemství středověkého octa spočívalo také v přísadách, které upravovaly jeho chuť.

Rys ostrovid žije na území České republiky. Loví zejména teplokrevné obratlovce, převážně srnčí zvěř.

Rekonstrukce výroby pazourkových výrobků nalezených při archeologických výzkumech je jedním ze způsobů, jak se o nich dozvědět více.

Meteorický roj vzniká, když Země během svého pohybu kolem Slunce zkříží pás meteoroidů.

Rzivost slivoní napadá listy.

Jan Lhotský se na svých cestách zabýval zejména botanikou, věnoval se především rostlinstvu Modrých hor (Blue Mountains) v Novém Jižním Walesu v Austrálii.

Spišská Kapitula se nachází 14 kilometrů východním směrem od Levoče.

A svět se točí dál

Mlha je definována jako atmosférický aerosol tvořený velmi malými vodními kapkami popř. drobnými ledovými krystalky rozptýlenými rovnoměrně ve vzduchu snižující horizontální viditelnost pod jeden kilometr.

A svět se točí dál.