A svět se točí dál

Články 35

Berneška rudokrká hnízdí v oblasti západní Sibiře a přezimuje i v některých oblastech střední Evropy.

Lední medvědi se přesouvají z plovoucích ker na pevninu

Lední medvěd
Lední medvěd, samice s mláďaty. Obrázek: Wikipedia, autor: United States Fish and Wildlife Service, USFWS.

Lední medvědi se kvůli tání ledu v polárních oblastech přesouvají z plovoucích ker na pevninu. Vědci však upozorňují, že na pevnině je pro celou arktickou populaci ledních medvědů nejen nedostatek místa, ale i potravy. Navíc se potrava získávaná na pevnině nemůže energeticky rovnat tuleňům, které loví lední medvědi na moři. Přestože na pevnině mají lední medvědi některé zdroje potravy, jako jsou hlodavci, pižmoni nebo i tráva, tato potrava nemůže vynahradit energetický přísun z konzumace tuleňů.

Kunratický les leží na jižním okraji Prahy a obyvatelům z přilehlých čtvrtí hlavního města slouží jako zázemí pro rekreaci.

Výroba zrcadel probíhá nanášením stříbra či hliníku na sklo.

Hřebíčkovec kořenný dostal své české jméno podle vnějšího vzhledu k nám dováženého koření.

Lidský hmat zprostředkovávají miliony receptorů v kůži člověka.

Batolec duhový žije v mírném pásu Eurasie od jihovýchodní Anglie a Pyrenejského poloostrova po východní Asii.

Velké předělové pohoří se táhne východní částí Austrálie do délky více než 3 500 kilometrů.

Jmelí bílé je vidličnatě rozvětvený, stálezelený poloparazitický keřík rostoucí u nás dosti hojné z nížiny do podhůří.

Kremasti na ostrově Rhodos se může pochlubit velkým pravoslavným chrámem Panagia Kremasti.

Jelec tloušť má statné tělo, nápadně zaokrouhlené konce ploutví a tupý rypec.

Římská města byla vybudována vždy podle stejného plánu.

Hnědásek kostkovaný je rozšířen především v jižní a střední Evropě, kde je hojný.

Největší poušť světa je s rozlohou 9 100 000 čtverečních kilometrů Sahara.

Kasuár je rychlý běžec, který umí výborně běhat, avšak létat nedokáže.

A svět se točí dál

Globální oteplování Země a s ním spojené klimatické změny probíhají rychleji, než jsme očekávali. Změny v zalednění Arktidy výrazně ovlivňují život ledních medvědů, kteří v této oblasti žijí na zamrzlém moři, kde loví převážně tuleně.

A svět se točí dál.