A svět se točí dál

Velké předělové pohoří

Velké předělové pohoří
Velké předělové pohoří. Obrázek: Wikipedia, autor: John O'Neill.

Na první Evropany, kteří na východě australského kontinentu spatřili Velké předělové pohoří, učinilo mimořádný dojem, zdálo se být souvislým řetězcem hor strmě stoupajících z úzké pobřežní nížiny.

Na severu, u Cairnsu, má řetězec hor Velkého předělového pohoří podobu vyzdvižené plošiny s velkým strmým srázem orientovaným k pevnině. Velké předělové pohoří se ve skutečnosti skládá z komplexu tabulových a nížinných úseků, které k jihu stoupají a mají podobu alpských hor. Krajina se mění od zelených vrchů porostlých bujně rostoucím deštným pralesem v Queenslandu až po sněhem pokryté hory v Novém Jižním Walesu. V horách pramení několik větších řek, včetně Murray a Darling.

Fauna žijící ve Velkém předělovém pohoří je stejně rozmanitá jako krajina, žijí zde klokani a ptakopysci.

Nejvyšší hora Mt. Kosciusko, byla objevena v roce 1829 cestovatelem polského původu Paulem Strzeleckym a nese jméno pode polského národního hrdiny.

Hlavními horninami Velkého předělového pohoří jsou vápence, pískovce, kvarcity, svory a dolomity.


Další články:

Jehličnatý les roste v Evropě na poměrně velkých plochách.

Výroba instantní kávy na granulát.

Velká čínská zeď se táhne do délky cca 4800 kilometrů.

Kunratický les leží na jižním okraji Prahy.

Hřebíčkovec kořenný své jméno získal podle vzhledu k nám dováženého koření.

Kam dohlédne ve vesmíru lidské oko, aniž by si vypomáhalo technikou?

Lidský hmat předává impulsy do mozku.

Zátoka Halong leží při pobřeží severního Vietnamu.

Labuť velká má obloukovitě zahnutý krk.

Velká sfinga v Gíze zažila řadu překvapivých zvratů.

Most Golden Gate v San Franciscu je neustále natírán.

Batolec duhový žije v mírném pásu Eurasie.

A svět se točí dál

Velké předělové pohoří se táhne do délky více než 3 500 kilometrů, což z něj činí třetí nejdelší pohoří na světě.

A svět se točí dál.