A svět se točí dál

Články 39

Gay-Lucassův zákon je termodynamický vztah pro izobarický děj probíhající v ideálním plynu.

Rychlovlaky Šinkansen N700S začnou jezdit v roce 2020

Rychlovlak Šinkansen N700S
Rychlovlak Šinkansen N700S. Obrázek: Wikipedia, autor: Dllu.

Japonské železnice plánují v rámci modernizace posílit od roku 2020 síť vysokorychlostních železnic nasazením nových souprav řady Šinkansen N700S.

Nové soupravy budou po svém nasazení na japonské železniční tratě dosahovat provozní rychlosti 285 až 300 kilometrů v hodině.

Kožatka velká je největší žijící želva, která dokáže plavat rychlostí až 30 km/h.

Souhvězdí Hydra je obr mezi souhvězdími, v rektascenzi se táhne na ploše velké 10 hodin.

Chemický prvek cín patří mezi nejstarší známé kovy, první známé doklady o jeho zpracování, jsou datovány do poloviny 3. tisíciletí př. n. l.

Páteříček modravý žije v létě na keřích a listnatých stromech, na kvetoucím hlohu, na obilí apod.

Jak funguje difuzor slouží k přitlačování automobilu k vozovce.

Slíďák tatarský je největší evropský pavouk rozšířený ve stepní zóně východní Evropy.

Zámek Děčín se tyčí na skále nad nad soutokem řek Labe a Ploučnice.

Průplavy v České republice sloužily v dobách svého vybudování k rozmanitým účelům od hospodaření s vodou po plavení dřeva.

Tučňák císařský obývá antarktické vody.

Watts Towers v americké Kalifornii jsou věže vybudované převážně z odpadového materiálu.

Bobři patří mezi hlodavce, dokážou se obratně pohybovat ve vodě, která je jejich přirozeným životním prostředím.

A svět se točí dál

Šinkansen je síť vysokorychlostních železnic zajišťujících spojení mezi významnými městy na území Japonska.

A svět se točí dál.