A svět se točí dál

Články 36

Papežské schizma byla situace, kdy v katolické církvi zastávali úřad papeže dva a po určitou dobu dokonce i tři různí papežové.

Amerigo Vespucci

Amerigo Vespucci
Dobový portrét italského cestovatele Amerigo Vespucci.

Po mořeplavci Amerigo Vespucci nase jméno kontinent Amerika.

Amerigo Vespucci došel při výzkumu údajů svých předchůdců k závěru, že neobjevili západní cestu do Asie, nýbrž objevili nový kontinent.

Amerigo Vespucci byl zdatný vypravěč a ve své době se snažil zpopularizovat objev Nového světa a získat tím slávu. V portugalských a španělských službách podnikl do Nového světa několik objevných cest.

Jelec proudník je jednou z nejmenších sportovních ryb, lovených na udici.

Výrobky z jadeitu v sobě pro zvýšení výsledného efektu kombinují barevné odstíny.

Mřenka mramorovaná je názorným příkladem tzv. bentických ryb. Bývá ukryta na dně vody pod většími kameny nebo pod převislým břehem a loví zde drobnou kořist.

Pohyblivé schodiště je upevněno na smyčku elektricky poháněného přepravního pásu.

Máta peprná vznikla údajně jako hybrid máty vodní a máty klasnaté koncem 17. století v Anglii.

Zámek Březnice vznikl jako gotická tvrz, která se stala koncem 12. století sídlem slavného šeského rodu Buziců.

Batolec červený obývá mírný pás Eurasie od jihovýchodní Anglie a Pyrenejského poloostrova po východní Asii.

Medovicový med připravují včely ze sladkého cukernatého výměšku několika druhů hmyzu žijícího na některých rostlinách.

Šídlatec lesklý čile pobíhá na březích potoků a na vlhkých místech polí a luk, lovíc zde larvy drobnějšího hmyzu.

Absolutní chlad. Vědci se domnívají, že pokud by se teplota snížila až na bod absolutní nuly, došlo by k zastavení veškerého pohybu částic.

Orebice horská vzhledem připomíná koroptev.

Páv korunkatý se může pochlubit bezpochyby nejnápadnějšími ozdobnými pery ze všech kurovitých ptáků.

A svět se točí dál

Amerigo Vespucci byl významný italský cestovatel, objevitel a autor mnoha cestopisných spisů, po kterém je pojmenován kontinent Amerika.

A svět se točí dál.