A svět se točí dál

Články 29

Domesday Book je seznam panství a obcí s počty domů a hospodářství v Anglii v roce 1086, včetně jejich ocenění, nařízený Vilémem Dobyvatelem.

Proč je nové auto cítit novotou?

Interier vozu
Interier vozu. Obrázek: Wikipedia, autor: By Aaron Logan.

Když usednete do nově vyrobeného automobilu, vaše čichové buňky zaregistrují typickou vůni. Proč je nové auto cítit novotou?

Za vůní nově vyrobených automobilů stojí především fakt, že ještě nestačily vyčichnout. V roce 2001 zveřelnili australští vědci výsledky dva roky trvající studie zkoumající kvalitu vzduchu v nově vyrobených automobilech.

Chemická analýza ukázala desítky těkavých organických látek, které tento pach vytvářejí. Jedná se především o látky z laku, plastů, lepidel použitých při spojování dílů a polstrování. Směs chemických látek, která vytváří jedinečný pach novoty však podle vědců rychle mizí, již během tří týdnů po uvedení automobilu do provozu klesne koncentrace těkavých látek uvnitř vozu až o 90 %.

Mžení je dnes již nepoužívaný termín pro mrholení za současného výskytu mlhy.

Motor vzadu se po roce 1959 prosadil u vozů Velkých cen, po tomto roce již nikdy nezvítězil automobil s motorem vpředu.

Laponsko je země zaujímající východní Švédsko, východní Norsko, severní Finsko a část poloostrova Kola obydlená Laponci.

Žábronoš skvrnitý obývá průzračné chladné tekoucí vody s písčitým dnem na východě USA a v Kanadě.

Přestupné roky byly do kalendáře vloženy proto, aby se kalendář sladil se skutečnou dobou oběhu Země kolem Slunce.

Chippendale je sloh nábytku nazvaný podle proslulého anglického truhláře a designéra Thomase Chippendale.

Fauna a flóra Evropy, druhém nejmenším světadílu světa.

Býk Nandin je zvíře, na kterém v hinduistické mytologii jezdí bůh Šiva.

Roztoči jsou zpravidla menší než pavouci, většina druhů je menší než 1 mm.

Sineu se může pochlubit dlouhou a barvitouu historií.

Rozdělení savců na ptakořitné, vačnatce a placentály.

A svět se točí dál

Proč je nové auto cítit novotou? Chemická analýza ukázala desítky těkavých organických látek, které tento pach vytvářejí.

A svět se točí dál.