A svět se točí dál

Články 22

Lipicánský kůň získal své jméno podle slovinského hřebčína ve vesnici Lipica nedaleko Terstu. Původně byl využíván jako kočárový kůň.

Ženy ve starověkém Egyptě

Ženy ve starověkém Egyptě
Ženy požívaly ve starověkém Egyptě větších svobod a zodpovědností než ženy kdekoliv jinde ve známém starověkém světě.

Jedním z rysů, které odlišují Egypt od ostatních starověkých kultur, je rovnocennost ženské i mužské větve potomků. Znamenalo to, že ženy měly právo vlastnit a předávat mejetek. Vdovy, osamělé nebo opuštěné ženy měly takový stupeň zabezpečení a svobody, jaký byl ve většině starověkých civilizací nemyslitelný, protože v nich byla žna na muži (otci, manželovi, bratrovi, synovi) zcela závislá.

Běžným údělem ženy bylo manželství a majetek v něm nabytý byl společný. Když manžel zemřel, připadla část ženě. Zemřela-li manželka, měla právo zanechat část majetku svým dětem. Manželství se nijak formálně neuzavírala ani nerozváděla, i když na rozloučení, byť po vzájemné dohodě, se nepohlíželo příznivě. Není známo, kdo se staral o děti, ale ví se, že byla-li žena neplodná, mohl ji manžel zapudit.

Ženy mohly vznášet žaloby u soudu, ale také mohly být žalovány. K justici měly volný přístup.

Historie pošty směřovala ke zvýšení rychlosti a spolehlivosti poštovnictví. Roku 1743 císařovna Marie Terezie v celé říši poštovnictví zestátnila a dohled i řízení poštovnictví bylo převedeno na dvorskou komoru.

Nedostatek volného pohybu je překážka socializace kočky. Dobré manýry, tedy zažití určitých vzorců chování, čemuž se u zvířat říká socializace, se jen stěží dají získat na samotce. U koček narůstá v posledních letech poměrně rychle podíl jedinců s nestandardním chováním.

Landsbergit se často objevuje v podobě vzhledově atraktivních hojnoplochých krystalů ve tvaru krychle nebo osmistěnu.

Mrkev na talíři nachází skutečně pestré uplatnění jako předkrm, hlavní chod, ale použita může být i jako dezert. Nasládlá chuť mrkve se výborně kombinuje s koriandrem, římským kmínem, zázvorem, koprem, česnekem, šafránem či citrusy.

Mimikry ryb nabývá rozmanitých a v mnoha případech i zajímavých podob. Podívejme se blíže na několik příkladů.

Biskupský dvorec, později arcibiskupský, se nachází na Malé Straně (mezi Malostranským náměstím a řekou Vltavou).

Střemcha obecná je keř nebo strom s převislými větévkami a tmavošedou borkou.

Civilizace Nazca v Peru zaznamenala svůj největší rozkvět mezi lety 200 a 600 n. l. Nejcharakterističtější kulturní stopou, kterou po sobě zanechala, jsou rozsáhlé geoglyfy na planině Nazca.

Gejzír Strokkur se nachází poblíž známého Geysiru, který dal gejzírům jméno. Na rozdíl od Geysiru, který je nepravidelný a může být až po několik let nečinný, chrlí Strokkur vodu do výšky více než 20 metrů pravidelně každých 5-10 minut.

Zámek Koloděje Praha má zajímavou historii, ve druhé polovině 16. století byl přestavěn z původní tvrze.

Tanec a hudba rozvíjejí mozek, při obou činnostech je určujícím faktorem hudba. Studie ukazuje, že tanec a hra na hudební nástroj působí na různé části mozku.

Přírodní rovnováha je dokonale vyvážena a živé organismy zásobuje potravou, vodou a kyslíkem. Do tohoto systému vstupuje energie ze slunečního záření a postupně přechází do všech jeho článků.

A svět se točí dál

Asfaltové jezero Pitch.
Jezero Pitch leží na jihozápadě ostrova Trinidad, nedaleko města La Brea, a svojí rozlohou přibližně 40 ha představuje největší ložisko asfaltu na světě. Za jeho vznikem nicméně nestojí havárie v nedaleké továrně nebo jiná ekologická katastrofa, jak by se při pohledu na něj dalo předpokládat. Asfalt, který vyplňuje jezero Pitch, vzniká přirozeně z podloží tvořeného roponosnými sedimenty, které se míchají s vodou a bahnem. Na některých místech jezera je jeho hladina natolik pevná, že po ní lze pohodlně přejít. Jinde naopak vytváří smrtelnou, i když přitažlivou nástrahu.

A svět se točí dál.