A svět se točí dál

Články 26

Jak přišla Velká sfinga o svůj nos? Rozšířenou legendu o tom, že za zničením nosu stojí Napoleon, vyvrací existence kreseb Velké sfingy bez nosu nakreslených již v roce 1737.

Slunéčka sedmitečná nahrazují DDT v boji proti škůdcům

Larva slunéčka sedmitečného pojídá mšici
Larva slunéčka sedmitečného pojídá mšici. Obrázek: Wikipedia, autor: Andre Engels.

Francouzští vědci při výzkumu slunéček sedmitečných vyvinuli metodu jejich rozmnožování, která dokáže zajistit dostatečné množství slunéček pro likvidaci mšic, které napadají zemědělské rostliny. Slunéčka sedmitečná tak dokážou nahradit insekticid DDT, jehož použití je ve většině států světa zakázáno.

Použití slunéček sedmitečných je efektivní, namnožený hmyz dokáže na napadené rostlině mšice efektivně zlikvidovat. Nicnémě poté se projeví krátkodobý účinek této metody, slunéčka nemají po zlikvidování mšic dostatek potravy a odlétají.

Olduvajská rokle se táhne do délky více než 40 kilometrů a v minulosti poskytovala hominidům příhodné životní podmínky.

Potápka malá je nejmenší evropská potápka. Žije v mělkých vnitrozemských vodách, v zimě obývá též pobřežní vody.

Jozef Karika v knize Trhlina předkládá čtenáři strhující hororový příběh a nechává na něm, aby sám nalezl odpověď.

Nadzemní kořeny jsou adaptace stromů na bažinaté a vodou zaplavované prostředí.

Crataegus laevigata, hloh obecný, má četné kultivary, které jsou v době kvetení neobyčejně půvabné.

Hora Velký Blaník ve svém nitru podle pověsti ukrývá spící blanické rytíře s velitelem patronem Země české svatým Václavem.

Holoubek diamantový žije v párech nebo malých skupinách na území severní, západní a střední Austrálie.

Keltský telegraf symbolicky zakončuje zimu zapálením ohňů na vyvýšených místech, která jsou na sebe na dohled.

Durian cibetkový je strom, který plodí exotické ovoce, které je možno si zamilovat nebo ho nenávidět. Nezralé plody durianu se pak vaří a upravují jako zelenina nebo se přidávají do polévek.

Dynamo a elektromotor fungují na proncipu pohybu elektrického vodiče v magnetickém poli.

Ostroretka stěhovavá žije v početných hejnech na středních tocích moravských i českých řek.

Via Ferrata Děčín je přístupná na Pastýřské stěně přímo v centru města.

Mravkolev okatý žije v jihovýchodní Evropě a také v teplých oblastech Slovenska.

Obora Hvězda se stejnojmenným letohrádkem patří mezi volné zelené plochy města Prahy.

A svět se točí dál

Přezimování slunéček sedmitečných můžete napomoci, když jim na zimu postavíte vhodný úkryt.

Na zahradě jsou slunéčka sedmitečná neocenitelnými pomocníky, kteří se dokážou postarat o záplavu mšic, které by jinak sály životní mízu z pěstovaných rostlin.

Samička slunéčka na spodní stranu listů mšicemi napadených rostlin naklade drobná žlutá vajíčka, z nichž se vylíhnou larvy, které se začnou mšicemi živit. A mohu vám říci, že bývají opravdu při chuti a mšic dovede spořádat skutečně hodně. Když jsou pak larvy slunéčka sedmitečného ostatečně vykrmené, zakuklí se a promění v dospělé slunéčko, které v lovu na mšice pokračuje dále (i když v porovnání s larvou se sníženou intenzitou). A když se podzim nachýlí, stojí před slunéčky sedmitečnými úkol přečkat zimu, protože teprve druhým rokem se rozmnožují. Ve stavu strnulosti se jim to obvykle podaří bez úhony, ovšem potřebují k tomu vhodné místo. A právě v tomhle jim můžeme pomoci a zajistit si tak na další rok novou generaci ochránců naší zahrádky před záplavou mšic. Jak na to?

Slunéčka sedmitečná na zimu zalézají do různých skulin a škvír a skulin, pod kameny, zimují ve dřevě, pod mechem, kůrou i starou trávou. Pokud chceme slunéčkům sedmitečným vybudovat útočiště přímo na zahradě, ze kterého se pak na jaře do boje se škůdci zástupy slunéček, umístěte pro ně na vhodném místě zahrady, ideálně pod keři, kde nebude překážet, kupku kamení, klacků, mulče, staré trávy apod.

A svět se točí dál.