A svět se točí dál

Články 24

Bioluminiscence je běžný přírodní jev a disponují jí zhruba dvě třetiny organismů obývajících mořské hlubiny a svým nositelům slouží k nejrůznějším účelům.

Obří virus

Obří virus Pithovirus sibericum
Obří virus Pithovirus sibericum dosahuje větších rozměrů, než některé bakterie.

Obří virus, který byl nedávno objeven v hloubce přibližně 30 metrů pod povrchem sibořského permafrostu, a který obdržel vědecké jméno Pithovirus sibericum, naznačuje, že prastaré kmeny obřích virů jsou mnohem rozmanitější, než vědci dosud předpokládali.

Tento obří virus dosahuje velikosti 600 nanometrů v průměru a jeho genom obsahuje 600 000 párů bází, obsahuje genetické informace pro vytvoření nejméně 500 proteinů. Typické viry přitom dosahují velikosti 20 až 300 nanometrů.

Navzdory svému stáří, které vědci odhadují na 30 000 let, je pod vrstvou zmrzlého permafrostu objevený virus stále infekční, byť pro člověka hrozbu nepředstavuje. V době svého pohřbení pod zamrzlými vrstvami totiž infikoval jednobuněčné améby.

Čepelatka Laminaria ochroleuca je rozdělena do tří úseků, kterými jsou rhizoidy, kauloid a fyloid, ve kterém probíhá fotosyntéza.

Ježura australská se tvarem i pokryvem těla podobá velkému ježkovi nebo menšímu dikobrazovi. Je pokryta kožešinou na hřbetě tmavohnědou a na břiše světlehnědou, a ostny.

Šípky růží z okruhu šípkové růže jsou využívány jako potravina a léčivo. Šípky jsou nepravé plody vzniklé ze stonkových orgánů a báze květů, které na temeni nesou kališní a korunní lístky.

Umění starověkého Egypta zprostředkovalo mnoho sociálních, duchovních a politických trendů. V této době se ještě neexistoval rozdíl mezi uměním a řemeslem, který se vynořil v době rané renesance.

Netradiční vánoční zvyky z Grónska, Švédska i třeba z jihu Afriky. Podívejme se na některé z nich blíže.

Jakub Jan Ryba jehož mohylu nalezneme v lese pod vrchem Štěrbinou.

Grafit je jemně šupinkatý nerost tvořený čistým uhlíkem, který byl znám již ve starověku. Tento nerost je odolný ke kyselinám, má vysokou teplotu tání a dobře vodí teplo i elektřinu.

Stonehenge leží na Salisburské plošině, tři kilometry západním směrem od Amesbury, o myslu a účelu této stavby vznikaly různé teorie a uváděly se argumenty. Stavba byla postavena během několika rozlišitelných stavebních fázích.

Barvoslepost a genetika spolu souvisí, je to dědičná porucha. Získaná barvoslepost se objevuje vzácně. Pokud jste zdědili gen pro barvoslepost a jste muž, nemoc se u vás vždy projeví. Jste-li žena, barvoslepá nebudete.

Nahožábří plži patří k nejpestrobarevnějším mořským živočichům. Je pozoruhodné, že některé z nejpestřeji zbarvených druhů žijí v temných hlubinách, kde jejich nápadné zbarvení nemůže být vidět.

Archaeopteryx žil v době před zhruba 160-150 miliony let. Byl vskutku podivného vzezření, zpola dinosaurus a zpola pták o velikosti zhruba dnešní vrány.

A svět se točí dál

V oblasti ukrajinského Černobylu mají vzniknout obří solární elektrárny. Výstavba obřích solárních farem přinese opuštěné krajině, ze které byli lidé vystěhování po zamoření radioaktivitiu po havárii v Černobylské jaderné elektrárně roku 1986, by tak mohla najít smysluplné využití. Solární panely by se měly rozprostírat na ploše až jednoho kilometru čtverečního.

A svět se točí dál.