A svět se točí dál

Články 23

Fotbalista Pelé se stal doslova synonymem sportu, kterému věnoval celý svůj život.

Nejstarší evropské město žilo z těžby soli

Nejstarší evropské město
Nejstarší evropské město Solnitsata prosperovalo díky těžbě soli.

V Bulharsku bylo objeveno dosud nejstarší známé evropské město. V archeologické lokalitě nedaleko bulharského města Provadia vědci postupně odkrývají pozůstatky pravděpodobně nejstaršího evropského města. Zdejší zástavba je datována do doby 4700 až 4200 let před naším letopočtem. Podle odhadů vědců obývalo toto starověké město, nazvané Solnitsata, přibližně 350 lidí. Hlavním zdroj jejich obživy představovala těžba soli, kterou distribuovali do širokého okolí. Sůl byla v této době zřejmě velice ceněnou komoditou. Hodnota, kterou tehdy zde těžená sůl měla, vysvětluje vysoké zdi, které obepínaly celé toto opevněné město.

Bohatství města také vysvětluje původ pokladu, který byl před čtyřiceti lety nalezen asi 30 kilometrů od zkoumané lokality. Tehdy byl objeven depozit zlatých předmětů, který zůstává dodnes světovým unikátem. Vědci, provádějící výzkumy na lokalitě Solnitsata, se domnívají, že tehdy objevené zlaté předměty mají souvislost s nově objeveným městem.

Podle názoru vědců zaniklo město při zemětřesení.

Egejská kultura, nejvýznamnější civilizace oblasti Egejského moře vznikla na Krétě okolo roku 3000 př. n. l.

Koňský kaštan je strom, který dorůstá výšky až 30 metrů s kulovitou, mohutnou korunou a kmenem o průměru kolem 2 m.

Newgrange je mohutné návrší z kamene a hlíny pokryté třpytícím se bílým křemenným štěrkem. V době svého vzniku bylo obklopeno kruhem velkých, vzpřímeně postavených balvanů. Newgrange je megalitická chodbová hrobka z poloviny 3. tisíciletí př. n. l.

Zpěv uklidní dítě lépe nežli mluvená řeč. Snad by stačilo zeptat se kterékoli maminky. Ukázalo se, že technika, kterou matky odedávna používají k uklidnění miminek, má své opodstatnění.

Barokní zámek Vinoř byl vystavěn v letech 1719 až 1723 podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Jezero Mývatn, česky Komáří jezero, je jezero na severovýchodě Islandu. Vyplňuje ledovcovou kotlinu zahrazenou lávovým potokem.

Veligrad byl sídelním městem knížat Velké Moravy.

Hrad Windsor hraje klíčovou roli v britské historii a kultuře. Je to nejstarší a největší hrad v Británii a se svým tisícem pokojů také největším dosud obývaným hradem světa.

Kníže Václav je hlavním patronem Čech a Moravy a symbolem české státnosti. Jeho krátká vláda ho vynesla na vrchol pomyslného piedestalu českých panovníků.

Chalkopyrit bývá občas na žilách sirných rud. Vyskytuje se nejčastěji zrnitý nebo celistvý, má nazelenale šedočerný vryp a lze ho rýpat nožem.

Anglický plnokrevník je plemeno koní, na jehož vzniku se podílel arabský kůň. Vznikl jako kůň určený především pro dostihy. Podílel a podílí se na zušlechťování mnoha dalších koňských plemen.

A svět se točí dál

Potraviny vyhozené v odpadkovém koši.
Na celé planetě končí každoročně v koši plná třetina vyrobených potravin, což činí 1,3 miliardy tun. Ke znehodnocování potravin dochází během přepravy do obchodů a skladování, ale mnoho jich vyhodí také samotní konzumenti, především ve vyspělých zemích. Například v evropských zemích připadá 96-115 kg vyhozených potravin ročně na jednoho obyvatele. Podle výsledků výzkumů přispívá k plýtvání potravinami také skutečnost, že lidé si pletou data, která výrobci uvádějí na obalech potravin, konkrétně datum použitelnosti neboli "spotřebujte do" a minimální trvanlivost.

V případě spotřebujte do se jedná o označení potravin podléhajících rychlé zkáze, jako jsou jogurty, ryby či chlazená drůbež, které se musejí spotřebovat záhy.

Minimální trvanlivost je naopak používaná u potravin, které se nekazí tak rychle, například u konzerv, čokolád, sušenek či těstovin. I pokud tato doba udávaná výrobcem na obalu potraviny vyprší, zůstávají zmíněné potraviny většinou ještě dlouho poživatelné, a ve většině případů je tedy není potřeba vyhazovat.

Nedávné průzkumy odhalily, že zmíněné termíny označování trvanlivosti potravin nerozlišuje například 80 % obyvatel Velké Británie.

A svět se točí dál.