A svět se točí dál

Články 27

Vláda královny Viktorie trvala od 20. června 1837 do 22. ledna 1901, od roku byla 1877 Indickou císařovnou. Doba její vlády byla obdobím velkého rozšíření britského impéria, které dosáhlo svého vrcholu a stalo se přední politickou silou světa své doby.

Větrné elektrárny bez otáčejících se lopatek

Větrná elektrárna bez otáčejících se lopatek
Větrná elektrárna funguje i bez otáčejících se lopatek.

Větrné elektrárny bez otáčejících se lopatek vyvinula španělská společnost Vortex Bladeless jako novou originální cestu, jak získávat větrnou energii. Nově vyvinuté turbíny nemají žádné lopatky a jejich předností je tišští chod a vedle toho jsou také bezpečnější pro ptáky.

Prototypy nově vyvíjeného typu větrné elektrárny jsou tvořeny asi 30 metrů vysokými kužely bez lopatek, vyrobenými z kompozitu skleněných a u hlíkových vláken, které umožňují maximální vibraci a rozkmit stěžně. U základny se pak nacházejí odpuzující se magnety. Při pohybu konstrukce začnou magnety působit proti sobě a vzniklá síla se převede na elektrickou energii pomocí speciálního alternátoru.

Větrná elektrárna bez otáčejících se lopatek ve zkušebním provozu.

Mara patagonská se řadí do příbuzenstva morčat. Její zadní nohy svěčí o schopnosti dělat dlouhé skoky.

Supratekutost je vlastnost, kterou má kapalina s nulovou viskozitou.

Letokruhy stromů jsou přírůsteky dřeva vytvořené kambiem vždy během jednoho vegetačního období.

Konvekční proudy v zemském plášti pohybují litosférickými deskami po tekutém podkladu pod nimi.

Jak si zvířata uchovávají potravu na časy, kdy dostanou opět hlad.

Ptačinec velkokvětý roste hojně v sušších hájích a v křovinách jak v nížině, tak i na pahorkatině po téměř celé Evropě.

Ohřívání předmětů ovlivňuje jednak množství přijaté energie, jednak jejich měrná tepelná kapacita.

Hannoverský kůň si pro svoji tvrdost a nenáročnost získal oblibu také jako pracovní kůň v zemědělství.

Močové kameny vznikají krystalickým usazováním především vápenatých solí a kyseliny močové.

Kopyšník tmavý roste na travnatých nebo kamenitých alpínských svazích, někdy na zarostlých skalách, nejvíce mu vyhovují půdy s neutrální reakcí.

Charles Lyell uvedl na veřejnost myšlenku, že geologickou historii Země lze vysvětlit pomalými a postupnými přírodními procesy.

A svět se točí dál

Silný vítr provázející bouři Eleanor měl i jeden pozitivní následek. Podle informace zveřejněné na serveru Windpowermonthly, čerpajícím z dat WindEurope, byla v Evropě ve středu 3. ledna zaznamenána rekordní výroba elektřiny ve větrných elektrárnách (VtE) v průběhu jednoho dne.

A svět se točí dál.