A svět se točí dál

Kopyšník tmavý

Kopyšník tmavý
Kopyšník tmavý (Hedysarum hedysaroides). Obrázek: Wikipedia, autor: Vojtěch Zavadil.

Nevětvené, 8 až 40 centimetrů vysoké lodyhy kopyšníku tmavého nesou 8 až 8 zpeřených listů (každý se 4 až 6 páry lístků) a 1 koncový hrozen květů na 4 až 10 centimetrů dlouhé stopce. Květy jsou sehnuté šikmo dolů, dosti často v hroznu jednostranné, sytě červenopurpurové, 1,3 až 2,5 centimetru dlouhé; tupý článek o 1 až 3 mm přesahuje pavézu. Kvete v létě. Plod je zploštělý, příčně zaškrcovaný, s (1-) 2-4(-6) články.

Kopyšník tmavý roste na travnatých nebo kamenitých alpínských svazích, někdy na zarostlých skalách, obvykle na půdách s neutrální reakcí. Na silně kyselých podkladech beze stop vápníku chybí zcela, ale ani v silně bazických půdách příliš neprospívá. Většinou se s ním můžeme setkat na vápencích, dolomitech a mylinitech. V České republice se s ním můžeme setkat jen velice vzácně v oreofytiku v subalpínském stupni v Krkonoších a Hrubém Jeseníku.

V půdě je kopyšník tmavý ukotven silným, až přes metr hlubokým kořenem. Z kořenové hlavy a oddenku vyhání šupinaté, až 60 centimetrů dlouhé podzemní výběžky, ze kterých vyrůstají jednotlivé květonosné lodyhy, které na zimu pokaždé celé odumírají. V příštím roce se znovu obnovují z pupenů podzemních výběžků.

Květy jsou opylovány především čmeláky a motýly se sosákem dlouhým minimálně 9 až 10 mm. Plod má za sebou seřazené, odškrcené, jednosemenné články, zcela zploštělé, široké, pergamenovité, které se za zralosti příčně odlamují. Jsou velmi lehké, při velikosti článku 6 až 8 mm x 5 až 6 mm mají i se semenem hmotnost pouhých 0,007 gramu. Díky tomu se bez obtíží dokážou šířit větrem.

V obhospodařovaných alpských oblastech je kopyšník tmavý oceňován jako krmivářsky vysoce hodnotná rostlina.


Další články:

Velká čínská zeď je nejdelší starověkou stavbou.

Velkopolský kůň si získl proslulost i za hranicemi Polska.

Močové kameny vznikají krystalickým usazováním látek.

Via Ferrata Děčín začíná přímo na labském nábřeží.

Velká sfinga v Gíze patří mezi nejstarší památky světa.

Vláda královny Viktorie byla mimořádně dlouhá.

Durian cibetkový je strom, který plodí exotické ovoce a pochází ze Sundských ostrovů.

Ohřívání předmětů probíhá různou rychlostí.

Hannoverský kůň pochází z hřebčína v Zelle.

Obora Hvězda Praha ve které stojí stejnojmenný letohrádek.

Lipicánský kůň sloužil původně jako kočárový kůň.

Jak přišla Velká sfinga o svůj nos? Traduje se několik teorií.

A svět se točí dál

Kopyšník tmavý je vytrvalá horská bylina, která roste v pohořích střední a jižní Evropy a západní a střední Asie až do nadmořské výšky 2500 metrů. V České republice se jedná o kriticky ohrožený druh, podobně je chráněn i na Slovensku.

A svět se točí dál.