A svět se točí dál

Vláda královny Viktorie

Královna Viktorie
královna Spojeného království Velké Británie a Irska, císařovna Indie Viktorie, jejíž vláda trvala od 20. června 1837 do 22. ledna 1901.

Vláda královny Viktorie zahrnovala období od 20. června 1837 do 22. ledna 1901, jež je nazýváno také viktoriánská éra. Od roku 1837 byla královnou Velké Británie a Irska a od roku 1877 císařovna Indie. Byla poslední panovnicí hannoverské dynastie na britském trůnu.

Viktorie nastoupila na trůn po smrti svého strýce Viléma IV. a po překonání vnitřních otřesů, kterými byly poznamenány počátky její vlády, byla doba její vlády obdobím hospodářského a politického rozmachu Velké Británie. Královna Viktorie si získala značnou popularitu a výrazně ovlivnila obraz monarchie. Základem života společnosti se ve vikteriánské éře stal rodinný život s hodnotami jako tvrdá práce a poctivost, které měly původ v době velké prosperity v letech 1850 až 1870.

Na soukromý, politický a společenský život královny Viktorie výrazně zapůsobila smrt jejího manžela Alberta v roce 1861, po které se na nějaký čas stáhla do ústraní, což jí ubralo na popularitě. Po čase se však opět vrátila na výsluní veřejného a politického života.

Vláda královny Viktorie se opírala o konzervativní síly v britské politice seskupené kolem B. Disraeliho a R. Salisburyho. Během doby její vlády se Velká Británie stala předním průmyslovým státem s nejrozsáhlejší koloniální říší. Podporovala také vývoj země směrem k parlamentní demokracii.

S blížícím se přelomem století se zdravotní stav královny Viktorie postupně zhoršoval. Vánoční svátky roku 1900 trávila v jako obvykle v Osborne House na ostrově Wight, kde posléze 22. ledna 1901 zemřela.


Další články:

Velká sfinga v Gíze patří mezi nejstarší památky světa.

Jak vzniká med pro život včel velmi důležitý.

Via Ferrata Děčín začíná přímo na labském nábřeží.

Ostroretka stěhovavá se živí řasami a rozsivkami.

Mravkolev okatý žije v jihovýchodní Evropě.

Obora Hvězda Praha ve které stojí stejnojmenný letohrádek.

Jak přišla Velká sfinga o svůj nos? Traduje se několik teorií.

Jak stará je rotunda na hoře Říp svatého Jiří.

Hora Velký Blaník hostí spící rytíře.

Durian cibetkový je strom, který plodí exotické ovoce a pochází ze Sundských ostrovů.

Anglický plnokrevník vznikl na závodní dráze.

Velká čínská zeď je nejdelší starověkou stavbou.

A svět se točí dál

Královna Viktorie se narodila 24.5.1819 jako jediná dcera Edwarda z Kentu a Victorie za Sachsen- Coburg- Rothy.

A svět se točí dál.