A svět se točí dál

Jehličnatý les

Jehličnatý les
Jehličnatý les. Obrázek: Wikipedia, autor: Dimaniznik.

Přírodní jehličnaté lesy nalezneme v různých regionech Evropy. Na severu zasahují do zóny, pro kterou jsou charakteristické krátké léto a dlouhá chladná zima. V Alpách a dalších evropských pohořích tvoří horní hranici lesa.

V oblasti Středomoří má jehličnatý les, tvořený různými druhy borovic, značný význam, protože se jedná o druh lesa přizpůsobený letnímu suchu.

V prostoru střední Evropy roste přírodní borový les pouze na zivinami chudých písčitých půdách.

Mnohé jehličnaté stromy jsou dobře přizpůsobeny extrémnímu klimatu. Jehlice jehličnatých stromů mají malou povrchovou plochu, což snižuje vypařování vody a proti vypařování se navíc chrání silnou voskovou vrstvou, což je důležité zejména na stanovištích, na kterých se nedostává přístupné vody jako je tomu v případě zmrzlé půdy či na horkem a nedostatkem srážek vyprahlé půdě.

V současné době zaujímají jehličnaté lesy v Evropě poměrně velké plochy i mimo oblasti původního výskytu.

Přirozené i umělé jehličnaté lesy mohou být jak smíšené (tvořené dvěma nebo více druhy jehličnatých stromů) nebo i čistě monokulturní (tvořené jediným druhem jehličnatého stromu).


Další články:

Stonehenge vznikl v několika stavebních fázích.

Hauswaldská kaple u Srní s pramenem.

Starček přímětník dělá vrásky na čele chovatelům koní.

Nedostatek vitamínu B12, jak mu předejít a jaké jsou jeho projevy.

Svobodný přístav usnadňuje obchod.

Steinwinter Supercargo 2040 se pokusil přepsat dějiny kamionové dopravy.

Máčka skvrnitá klade vejce.

Naučná stezka Světem horských luk vede po hřebeni Jeseníků.

Obsahuje dešťová voda vitamin B12? Při průchodu atmosférou sesbírá dešťová voda celou řadu chemických látek.

Tropická cyklona vzniká v subtropické oblasti.

Mandril rýholící je aktivní ve dne.

Rakouský čert Krampus se mění v lidskou bytost.

A svět se točí dál

Jehličnatý les je druh lesa, ve kterém převládají jehličnaté stromy.

A svět se točí dál.