A svět se točí dál

Tropická cyklona

Mezi nejdramatičtější projevy počasí patří tropická cyklona jedná se o bouři, která vzniká v subtropické oblasti nad mořskou hladinou. Typickým znakem je točící se větrný vír s okem uprostřed.

Tropická cyklona
Tropická cyklona je atmosférický útvar charakteru cyklony (tlakové níže) v podobě obrovského víru s okem uprostřed, která vzniká v subtropické oblasti, nikoli v oblasti rovníku.

Tropická cyklona nese různé názvy lišící se podle části světa, kde se používají. Na pobřeží Atlantického oceánu se jí říká hurikán, v Indii cyklon a na pobřeží Japonska a v jihovýchodní Asii tajfun.

Výskyt tropické cyklony provází několik průvodních jevů, mezi které patří vysoká teplota vody, abnormální vlhkost vzduchu a bezvětří. Pokud tyto podmínky přetrvávají delší dobu, objevují se silné bouře. Ohřátý vzduch stoupá vzhůru a nad mořskou hladinou klesá tlak. Do oblasti s nízkým tlakem stoupá z moře teplý vzduch a k hladině naopak vane suchý studený vzduch. Větry vanoucí v protisměru vyvolají rotaci proudícího vzduchu. Bouře nad oceánem cestou přibírá stále více teplého a vlhkého vzduchu a zvyšuje tak rychlost proudění. Formování tropické cyklony může trvat i několik dní.


Další články:

Cukrovka a káva, její vliv na vznik diabetu druhého typu.

Vědci umí přepsat vzpomínky mikroskopickým zdrojem laserového paprsku.

Sonda Kepler objevuje nové světy a překročila již počet tisíce objevených exoplanet.

A svět se točí dál

Tropická cyklona vzniká v subtropické oblasti nad mořskou hladinou. Provází ji několik průvodních jevů, mezi které se řadí vysoká teplota vody, abnormální vlhkost vzduchu a bezvětří.

A svět se točí dál.