A svět se točí dál

Články 5

Obří exoplaneta u hvězdy Kappa Andromedae je důkazem, že i hvězda této velikosti je schopna ze svého cirkumpulárního disku vytvořit planety.

Sopečná exploze na Venuši

Sonda Venus Express u Venuše
Sonda Venus Express u planety Venuše.

Sonda Venus Express sbírá informace o koncentraci oxidu siřičitého od svého příletu na oběžnou dráhu Venuše v roce 2006. Během této doby naměřila několik krátkodobých fluktuací koncentrace oxidu siřičitého. Vědci tato data srovnali s modely cirkulace atmosféry. I když svůj nález zatím nepotvrdili s jistotou, je možné, že přinejmenším některá data naznačují, že někde na Venuši v posledních 6 letech došlo k sopečné explozi.

Pod Pekingem žije Krysí národ, v podzemí Pekingu žijí statisíce mladých lidí, kteří si do čínské metropole přišli splnit své sny.

Společenské gorily žijí déle. Výsledky získané studiem goril prokázaly souvislost mezi délkou života a takovými osobnostními rysy, jako je společenskost.

Nice je srdce voňavé Provence s historií i komfortem pro letní dovolenou. Starobylá část Nice vás nadchne. Navštívit můžete také nejrůznější obchůdky a galerie.

Evropané a Indiáni jsou příbuzní, obě dávno oddělené linie se opět setkaly až po roce 1492.

Plejtváci se stěhují z blízkosti Austrálie do vod kolem Antarktidy.

Byl nalezen nejstarší dinosaurus Nyasasaurus parringtoni, který je se svým stářím 243 milionů let zatím nejstarší známý dinosaurus.

Grand Canyon je o 60 milionů let starší, než se původně předpokládalo.

Vlček etiopský je nejvzácnější ze všech dnes žijících druhů psovitých šelem, v Etiopii jich přežívá posledních 500 kusů.

Marsovské vozítko Curiosity hledá metan, s využitím laserového spektrometru analizoval odebrané vzorky. Přítomnost metanu v atmosféře Marsu sice nezbytně nemusí znamenat přítomnost života, ta však zůstává jednou z možností jeho vzniku.

Globální změny klimatu mohou ovlivnit směr, kterým se ubírá evoluce žab

Podle výsledků výzkumu biologů ze Smithsonianského institutu pro tropický výzkum totiž klade řada tropických žab žijících v Panamě vajíčka mimo vodu, aby tak unikla vodním predátorům. Díky menšímu množství srážek však tato žabí vajíčka snadněji vysychají a tyto doposud běžné druhy se stávají stále vzácnějšími.

Pralesnička azurová
Jihoamerická žába pralesnička azurová.

Ve vesmíru vzniká měně nových hvězd, s nadsázkou by se dalo říci, že vesmír se unavil a jeho plodnost poklesla.

Proč vlci vyjí? Je možné, že ve skutečnosti se jedná o formou přátelského pozdravu v komunikaci mezi členy smečky.

Trojský zámek je jeden z nejkrásnějších barokních zámků ze 17. století v Čechách.

A svět se točí dál

Zde je několik článků.

A svět se točí dál.