A svět se točí dál

Grand Canyon je o 60 milionů let starší

Grand Canyon je o 60 milionů let starší, než se původně předpokládalo.

Grand Canyon
Grand Canyon je nejdelší kaňon na světě. Byl vyhlouben řekou Colorado v severní Arizoně ve Spojených státech amerických.

Výsledky výzkumu vědců z Kalifornského institutu posunují dosavadní odhad, který připisuje Grand Canyonu stáří 5 - 6 milionů let o 60 000 000 let do minulosti. S využitím nové techniky analýzi prostorového rozložení helia detekovali změny v tepelné struktuře mělkých úrovní zemské kůry. Jinými slovy - různé teploty v různých vrstvách zemského pláště umožní odhadnout stáří hornin. Helium je obsaženo v apatitu (fosfátový minerál), ze kterého uniká při vysokých teplotách. Když apatit vychladne, začne se v něm helium hromadit. Výzkum přináší data, podle kterých lze vyčíst, že apatit v Grand Canyonu vychladl před 70 000 000 lety. Z toho vyplývá, že řeka Colorado, která kaňon vyhloubila, obnažila horniny apatitu v mnohem starší době, než se původně předpokládalo.


Další články:

Plíseň na potravinách se dokáže objevit nečekaně a nevítaně.

Hořící město Centralia v Pensylvánii pod kterým zuří rozsáhlý podzemní požár uhelných slojí.

Nice je srdce voňavé Provence.

Psi a vlci mají společného předka v době pleistocénu.

Jak vzniká med? Ve včelím úlu jej vyrábí včely.

Sassi di Matera v Itálii sloužila jako skalní obydlí.

Fytoplankton se zkoumá pomocí satelitu.

Velká sfinga v Gíze se vzhledem lvího těla s lidskou tváří se tyčí v blízkosti velkých pyramid.

Chiméra se používá jako synonymum něčeho nereálného.

Klíčení obohacuje potraviny, protože při svém krátkém růstu jsou klíčky schopny mnohonásobně navýšit obsah prospěšných látek.

A svět se točí dál

Grand Canyon je oproti původním odhadům o 60 milionů let starší.

A svět se točí dál.