A svět se točí dál

Psi a vlci mají společného předka

Nejnovější výzkumy ukazují, že vlk a pes měli společného předka, který vymřel před mnoha tisíci let. Zdá se tedy, že až dosud obecně rozšířená domněnka, podle které se dnešní psi vyvinuli z vlka obecného, by mohla odkráčet do hlubin zapomenutí.

Pes dingo
Jednou z psích ras, jejichž DNA posloužilo při experimentu, se stal australský pes dingo.

Provedená analýza DNA ukázala, že jednotlivé psí rasy jsou spíše příbuzné jedna druhé než vlkům, a to bez ohledu na jejich zeměpisný původ. Vědci při svých výzkumech použili genomové sekvence tří vlků obecných původem z Chorvatska, Číny a Izraele. Tyto země zastupují tři regiony, ze kterých patrně pocházejí první psi. Vědci je srovnali s genomy dvou psích ras, kterými se staly pes basenji ze střední Afriky a australský pes dingo. Tyto rasy byly zvoleny proto, že oblasti jejich rozšíření jsou izolovány od moderních populací vlků.

Vědce, kteří očekávali, že psí rasy jsou blízce příbuzné s jednou z vlčích linií, čekalo překvapení. DNA analýza poukázala na příbuznost psů i vlků s neznámým vlkovitým předkem. Skutečnost, že se genetické informace vlků a psů překrývají, je podle vědců spíše výsledkem příbuzenského křížení, k němuž došlo až po domestikaci psa. Společným předkem psa a vlka byla velká, vlkovi podobná šelma, která žila někdy před 9 až 34 tisíci let. Tento tvor obýval území Evropy. Tento společný předek vyhynul v době, kdy začal Evropu ovládat člověk, tedy v období pleistocénu. Role člověka při jeho zániku zatím není objasněna.


Další články:

Brambory se začaly pěstovat před osmi tisíci lety na březích jezera Titicaca.

Kuandu obecný obývá velké plochy Jižní Ameriky.

Jak vzniká med? Ve včelím úlu jej vyrábí včely.

Narvalí roh slouží jako čidlo a napomáhá vnímat změny v okolí.

Rejnok manta se živí planktonem a malými rybkami.

Velká sfinga v Gíze se vzhledem lvího těla s lidskou tváří se tyčí v blízkosti velkých pyramid.

Výroba instantní kávy mražením nebo rozprašováním.

Ostrov Langkawi kde se dá stále ještě najít klidné zákoutí.

Suezský průplav se rozšiřuje a zvyšuje kapacitu počtu lodí, které jím mohou proplouvat.

Ostrov Capri v blízkosti pobřeží jižní Itálie není velký, což umožňuje pohybovat se v úzkých křivolakých uličkách a strmých srázech pěšky.

A svět se točí dál

Psi a vlci mají společného předka, který vyhynul v období pleistocénu.

A svět se točí dál.