A svět se točí dál

Suezský průplav se rozšiřuje

Již 145 let spojuje Středozemní a Rudé moře námořní tepna, díky níž lodě nemusejí obeplouvat Afriku ani prorážet zamrzlé vody severních moří. Dnes již Suezský průplav přestává svojí kapacitou dostačovat sílícímu provozu a proto padlo rozhodnutí ho rozšířit.

Suezský průplav
Rozšíření a prohloubení Suezského průplavu zvýší jeho kapacitu.

Suezským průplavem proplují tisíce lodí ročně. Za rok 2008 se jednalo o 21 415 plavidel, která do egyptské kasy přispěla v přepočtu částkou 140,7 miliardy korun. V poslední době však i tato neustále vylepšovaná vodní komunikace pociťovala hlodající zub času.

Když do egyptského prezidentského křesla usedl po turbulencích arabského jara 8. června 2014 bývalý generál Abd al-Fattáh as-Sísí, jako jeden z hlavních bodů svého politického programu vytyčil modernizaci Suezského průplavu. Jeho plán byl sice prostý, avšak ambiciózní: plánoval zrušit lodní jednosměrku, před jejímiž branami musela čekající plavidla strávit až 11 hodin, než mohla vyplout na druhou stranu průplavu.

Napravit tento stav mělo rozšíření průplavu, které by zajistilo obousměrný provoz, zvýšilo by propustnost až na 97 lodí denně a zkrátilo dobu čekání na pouhé tři hodiny. Nové, paralelní rameno mělo podle plánů měřit 35 km a ze stávající trasy se mělo 37 km prohloubit a rozšířit. Všechny tyto úpravy měly být hotovy během jediného roku.

Zdá se to jako šibeniční termín? Ano, ale Egypťané přesto dokázali vytyčené termíny dodržet. Na stavbě se podílelo zhruba 25 tisíc pracovníků. V rámci hloubení a rozšiřování vykopali dělníci 260 milionů tun písku a celková investice se nakonec zastavila na částce 198 miliard korun.

První loď proplula novým ramenem rozšířeného Suezského průplavu 6. srpna 2015. Během osmi let by měl výnos z provozu kanálu zvýšit až na 307 miliard korun za rok, přičemž egyptská státní pokladna v době poklesu příjmů z turistiky takové povzbuzení potřebuje.


Další články:

Origami je japonské umění skládat papír které si svět připomíná 11. listopadu.

Cukrovka a káva, její vliv na vznik diabetu druhého typu.

Tropická cyklona je bouře, která vzniká v subtropické oblasti nad hladinou oceánu.

Jak fungují 3D brýle a jaký princip způsobí, že divák vnímá film třírozměrně?

Snovačka jedovatá se vyznačuje výrazným zadečkem se skvrnou tvarem připomínající přesýpací hodiny.

Socha krista Spasitele v Rio de Janeiro si získala značnou oblibu mezi turisty.

Bonsaje, umění v květináči jehož osvojení trvá až desetiletí trpělivé práce.

Velká sfinga v Gíze v podobě lvího těla s lidskou tváří obrácenou k východu se tyčí v blízkosti velkých pyramid.

A svět se točí dál

Suezský průplav se rozšiřuje, buduje se nové rameno a část stávající trasy se prohlubuje a rozšiřuje.

A svět se točí dál.